Hyppää sisältöön

Matkailija, jatkossa voit saada korvausta "lomanautinnon menettämisestä"

Lakimuutos toisi uudenlaisen korvauksen ja tekisi matkan perumisesta aiempaa helpompaa, mutta jotkin kustannukset saattavat nousta.

Kuva: AOP

Kuluttajansuoja on paranemassa matkapaketeissa. Samalla matkapalvelujen ostamisesta ja myymisestä on tulossa entistä yhdenmukaisempaa Euroopan unionin alueella.

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että nykyisen valmismatkalain tilalle säädettäisiin uusi laki matkapalveluyhdistelmistä. Tällä pantaisiin täytäntöön EU:n matkapakettidirektiivi.

Tässä yhteydessä matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden erilaisen, samaa matkaa varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää. Näitä olisivat luonnollisesti kuljetus ja majoitus, mutta myös vaikkapa autonvuokraus ja tapahtumien pääsyliput.

Ehdotus lähtee lausuntokierrokselle pääsiäisen jälkeen. Lopullinen versio menee eduskunnan käsittelyyn syksyllä, ja laki on tarkoitus saada voimaan kesällä 2018.

Työryhmä esittää muutoksia mm. säännöksiin, jotka koskevat matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuutta ja virhettä suorituksessa.

Uutta olisi esimerkiksi se, että matkustaja voisi saada erillisen korvauksen "lomanautinnon menettämisestä". Tällainen saattaisi tulla kyseeseen, jos henkilö sairastuisi vakavasti matkapakettiin sisältyneen ruuan vuoksi.

Peruutuksesta uusi maksu

Käytännössä kuluttajalle tulisi oikeus peruuttaa matkapakettisopimus ilman erityistä syytä milloin tahansa ennen matkan alkamista. Nykyisin peruuttamisoikeus koskee vain tiettyjä tilanteita, kuten odottamattomia, vakavia tapahtumia sekä sairastapauksia.

Tässä kohtaa eteen tulee iso mutta.

Pakottavasta syystä tehdystä peruutuksesta koituu matkustajalle perinteisissä valmismatkoissa tällä hetkellä vain pieniä toimistokuluja, mutta uuden lain myötä matkanjärjestäjä voisi veloittaa erillisen peruutusmaksun – vaikka peruutus tapahtuisi sairastumisen takia.

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Riitta Haapasaari toppuuttelee huolta. Hänen mukaansa matkanjärjestäjälle olisi koiduttava todellisia kustannuksia esimerkiksi siitä, että peruttua matkaa ei saataisi uudelleen myyntiin.

– Peruutusmaksu on pystyttävä perustelemaan, ja tässä todistustaakka jäisi matkanjärjestäjälle, Haapasaari sanoo.

Lain soveltamisala laajenee

Ehdotettu laki koskisi matkanjärjestäjän kokoamien pakettien lisäksi esimerkiksi sellaisia yhdistelmiä, jotka ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman varausprosessin aikana ja jotka matkustaja kokoaa itse tekemällä erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien kanssa verkossa.

Osa ehdotetun lain säännöksistä koskisi myös niin sanottuja "yhdistettyjä matkajärjestelyjä". Aivan mikä tahansa yhdistelmä ei kuitenkaan kelpaa.

Varausten on kytkeydyttävä toisiinsa esimerkiksi siten, että matkustajan ostettua lentoyhtiön sivuilta lennot hän saa linkin, jossa hotelli tarjoaa hänelle majoitusta. Toisin sanoen lakiehdotus ei miellä yhdistetyksi matkajärjestelyksi sitä, jos kuluttaja ensin ostaa lennot suoraan lentoyhtiön sivuilta ja perään hotellin majoitusyhtiön sivuilta, ellei lentoyhtiö avusta tarjoamalla linkkiä hotellivaraukseen.