Uusia tiukennuksia pohdinnassa: Työttömän haettava 15:tä työpaikkaa tai voi menettää etuudet

Työllisyyden lisäämiseksi on valmisteilla myös malli, jossa aktiivisuuden puute leikkaisi työttömältä yhden korvauspäivän kuukaudessa.

politiikka
Työhakija työtön työttömyys Te-keskus
Vesa Moilanen / Lehtikuva

Työttömyysturvaan on mietinnässä yhä uusia tiukennuksia. Virkamiesvalmistelussa on kaavailtu, että työnhakijalla olisi velvollisuus hakea esimerkiksi 15:tä työpaikkaa kolmen kuukauden aikana.

Jos työnhaun löisi laimin ilman pätevää syytä, työnhakijaa uhkaisi työttömyysetuuden menettäminen kahdeksi kuukaudeksi.

Hallitusneuvos Tiina Korhonen työ- ja elinkeinoministeriöstä korostaa, että kyse on vasta alustavasta vaihtoehtojen selvittelystä.

Sitä ei ole kuitenkaan suljettu pois, että ministerit voivat linjata uusista tiukennuksista jotakin jo parin viikon kuluttua puoliväliriihessään, jossa hallitus päättänee uusista toimista suomalaisten alhaisen työllisyyden parantamiseksi.

Pohdinnassa olevassa vaihtoehdossa kahden kuukauden karenssilta voisi välttyä, vaikkei hakisikaan vaadittuun määrään paikkoja. Perusteluksi voisi kelvata esimerkiksi työmatkan pituus tai kesäaika, jolloin avoimia työpaikkoja ei ole aina tarjolla. Työtön voisi väistää korvausten katkeamisen myös esimerkiksi osallistumalla työllistymistä tai yrittäjyyttä tukeviin palveluihin tai koulutuksiin.

"Mekaanista ajattelua, hankalaa"

Palkansaajapuolelta kaavailut eivät saa ymmärrystä.

– Mekaaninen ajattelu, jossa lukumäärän mukaan mitataan työnhakua ilman että taustalla on työllistymissuunnitelmaa, vaikuttaa erityisesti korkeakoulutettujen näkökulmasta äärettömän hankalalta. Mistä ihmeestä löytyy paikkoja, joita pitäisi olla 15, arvostelee johtaja Maria Löfgren Akavasta.

Muutoksen taustalla on se, että työttömien ja te-toimistojen nykyisin tekemistä työllistymissuunnitelmista ollaan luopumassa, kun palvelut on tarkoitus siirtää maakuntien harteille. Työllistymissuunnitelmien osana on voitu sopia myös aktiivisesta työnhausta, jonka laiminlyönti on voinut jo nykyisin johtaa korvauksien katkeamiseen.

Muitakin leikkauksia etuuksiin tekeillä

Etuuksiin on tekeillä muitakin muutoksia, joissa aktiivisuuden puute johtaa korvauksen menetykseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä valmistelee toista, niin sanottua aktiivimallia, jossa työtön menettäisi yhden päivän tuet kuukaudessa, jos hän ei ole edellisten kolmen kuukauden aikana ollut töissä 18 tunnin ajan tai osallistunut vähintään viiden päivän aikana työvoimapoliittiseen palveluun. Tätä seurattaisiin kolmen kuukauden välein.

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavan etuuksiin leikkaus tekisi runsaan 32 euron loven kuukaudessa. Ansiopäivärahaa saavalla menetys olisi keskimäärin 66 euroa.

Tavoitteena on lisätä työllisyyttä, sillä esityksen toivotaan kannustavan työnhakijoita omatoimisuuteen. Esitysluonnoksen mukaan mallin työllisyysvaikutusten arviointi on kuitenkin erittäin vaikeaa.

Luonnoksessa todetaan myös, että malli parantaisi julkisen talouden tilaa sekä silloin kun työttömien aktivointi onnistuu että silloin, jos mitään vaikutusta ei ole.

Työryhmässä mukana olleet palkansaajajärjestöt STTK ja Akava eivät ole sitoutuneet ehdotettuun malliin.

– Näyttää, että on tulossa byrokraattinen hässäkkä, joka ei ainakaan korkeakoulutettujen osalta lisää yhtään työmahdollisuuksia, torjuu Akavan Löfgren.

Suurin palkansaajajärjestö SAK irtisanoutui mallista jo viime syksynä.