Rauhanajan laajimpaan evakuointiin johtanut vaaratilanne oikeudessa – syyttäjän mukaan räjähteille ei ollut varastointilupaa

Kesällä 2013 räjähdysainetta, kiviainesta ja kaksi räjäytintä sisältänyt kontti alkoi kuumentua räjähdetehtaan pihalla Laukaan Vihtavuoressa. Kontti sijaitsi aivan räjähdysainevaraston kupeessa.

räjähdysaineet
Kuumentunut jätekontti savusi räjähdevalmistaja Forcitin Vihtavuoren tehdasalueella Laukaassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos

Suomen rauhanajan laajimpaan evakuointiin johtanutta vaaratilanteen oikeudenkäynti on alkanut Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Räjähdekontin kuumeneminen räjähdysainevalmistaja Forcitin tehtaan pihalla Laukaan Vihtavuoressa johti noin 2000 ihmisen evakuointiin.

Syyttäjän mukaan tilanteessa oli merkittävä vaara, koska kuumentunut kontti sijaitsi noin viiden metrin päässä räjähdysainevarastosta, jossa oli noin 40 000 kiloa räjähteitä. Suuronnettomuuden vaaraan näyttö ei syyttäjän mukaan riitä.

Forcit on myöntänyt, että kontit olivat liian lähellä varastoa.

Syyttäjä: Puutteellista varastointia ilman lupia

Syyttäjän mukaan tehtaan pihassa on säilytetty vuosina 2008-2013 ilman tarvittavia lupia ja ilmoituksia satoja kontteja vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä.

Lisäksi kemikaaleja ja räjähteitä on syyttäjän mukaan säilytetty puutteellisissa tai vaurioituneissa konteissa.

Puolustuksen mukaan taas Tukesin määräaikaistarkastuksissa ei tullut esiin erikseen tarvittavia lupia. Lisäksi puolustuksen näkemys on, että syytetyt ovat tehneet kaiken, minkä Tukes on edellyttänyt tehtäväksi.

Syyttäjän näkemyksen mukaan puutteellinen varastointi tehdasalueella on ollut seurausta siitä, että tehtaan tuotantomäärä kasvoi, eikä jätteenkäsittely pysynyt lisääntyvän jätemäärän vaatimalla tasolla.

Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet kuutta ihmistä sekä Forcit Oy:tä vastaan räjähderikoksesta. Kaikki syytetyt kiistävät syytteen.

Puolustuksen mukaan tilanteessa ei ollut todellista räjähdysvaaraa. Tutkinnan aikana vastaavaa räjähdysaineseosta ei saatu syttymään tai räjähtämään.

Puolustus toteaa myös, että lupaprosessi uudelle varastokentälle oli kontin kuumentuessa jo meneillään.

Tapauksen yhteydessä syyttäjä on lisäksi nostanut neljä henkilöä vastaan syytteen vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta ja kolmea henkilöä ja Forcit Oy:tä vastaan ympäristörikkomuksesta.

Syyttäjä ei ole yksilöinyt haastehakemukseen, millaisia rangaistuksia hän syytetyille vaatii.

Jutun käsittelyyn on varattu useita päiviä.

Monen tekijän summa

Tukesin mukaan suuronnettomuuden vaaraan johtanut tapahtumaketju alkoi vuonna 2012. Tuolloin Pyhäsalmen kaivoksella Pohjois-Pohjanmaalla emulsioräjähdettä pääsi valumaan kaivoskäytävän lattialle.

Emulsioräjähde ei ole räjähtävä ennen kuin se on kaasutusliuoksella herkistetty. Pyhäsalmen kaivoksessa valunut räjähde oli herkistetty räjähdysvalmiuteen.

Lattialle valunut emulsioräjähde lapioitiin pois kaivoskäytävältä. Räjähteen mukana lapioiduksi tuli myös kiviainesta ja muita epäpuhtauksia, kuten kumikäsine ja rättejä.

Koska emusioräjähteen mukana oli epäpuhtauksia, tapausta olisi pitänyt käsitellä ohjeiden mukaisena poikkeamana.

Jäte kuitenkin lähetettiin kaivokselta Forcitin hävitettäväksi normaalina emulsiojätteenä, ja merkintöjen mukaan kontissa oli valmiin aktivoidun räjähteen sijaan herkistämättömän ei-aktiivisen emulsioräjähteen vesiseoksista pesujätettä.

Kontti kuljetettiin Vihtavuoren räjähdetehtaalle vastoin kuljetusmääräyksiä, ja se varastoitiin tehdasalueelle muiden jätekonttien joukkoon.

Jätekontti alkoi kuumentua Forcitin Vihtavuoren laitoksen pihassa vasta vuotta myöhemmin. Vieläkään ei ole varmuudella tiedossa, mikä kuumenemisreaktion laukaisi.

Syyttäjän mukaan pitkä säilytysaika ja kontin sisältö ovat aiheuttaneet sen, että kontissa käynnistyi ammoniumnitraatin ja rautasulfidipitoisen kiviaineksen välinen reaktio. Reaktio aiheutti sen, että kontin lämpötila nousi ainakin 100 asteeseen. Lämmönnousu taas sai aikaan vaaran, että kontti syttyy tuleen tai räjähtää.

– Juttua on sen ensijulkaisun jälkeen täydennetty puolustuksen näkemyksillä.
– Korjattu kolmannessa kappaleessa räjähdysaineen määrä varastossa.

Ilmakuva Vihtavuoren räjähteiden varastointialueesta.
Ilmakuva Vihtavuoren räjähteiden varastointialueesta.Yle Uutisgrafiikka; Lähde: Google Maps