yle.fi-etusivu

Kilpailu pohjoisen malmikuljetuksista tiivistyy – Luulajan ja Merenkurkun massiivinen ruoppaus laskisi kustannuksia

Kemin Sataman toimitusjohtaja Jaakko Rantsi pelkää, että suurempi aluskoko ja siitä koituvat halvemmat hinnat ohjaisivat malmikuljetukset Luulajaan.

laivaliikenne
Symphony Sea-laiva saapumassa Kemin Ajoksen satamaan.
Risto Koskinen / Yle

Luulajaan suunniteltu massiivinen satamaruoppaus lisäisi toteutuessaan kilpailua pohjoisen malmikuljetuksista. Ruotsin median mukaan aikeena on ruopata Luulajan sataman väylä 15-metriseksi, mikä mahdollistaisi liikennöinnin neljä kertaa suurempien lastien kuljettamisen.

Kemin Sataman toimitusjohtaja Jaakko Rantsi pelkää, että suurempi aluskoko ja siitä koituvat halvemmat hinnat ohjaisivat malmikuljetukset Luulajaan.

– Ei sitä voi poissulkea. Onhan se houkutteleva vaihtoehto myös suomalaisille toimijoille jos rahtihinta on edullinen, niin kyllä sitä vaihtoehtoa varmaan harkitaan, Rantsi kertoo.

Luulajan sataman johtaja Henrik Vuorinen kertoo, että ensi sijassa on tarkoitus kuljettaa Ruotsalaista malmia. LKAB:n tuotanto kasvaa ja siihen tarpeeseen pitää vastata.

– Päätavoitteena on hoitaa Ruotsin malmit. Mitä tulevaisuudessa tullaan näkemään ja miten kaivosyhtiöt ja heidän asiakkaat päättävät kuljettaa tuotteita, niin se sitten tulevaisuudessa vasta nähdään.

Ruoppausmassoja syntyisi 20 miljoonaa kuutiota

Suomalaisten pelko ei ole turha. Luulajan sataman ja Merenkurkun ruoppaaminen mahdollistavat toteutuessaan merkittävät vähennykset laivaliikenteen kuljetuskustannuksiin ja ympäristöpäästöihin.

– Olemme laskeneet, että esimerkiksi kuljetuskustannukset Hampuriin laskevat noin 40 prosentilla. Samoin pienenevät päästöt noin 40 prosentilla, Luulajan sataman johtaja Henrik Vuorinen.

Luulajaan suunniteltu ruoppaus on Ruotsin suurin ruoppaushanke. Ruoppausmassoja syntyisi 20 miljoonaa kuutiota. Jos ne kasattaisiin täysimittaiselle jalkapallokentällä, kasa olisi Ruotsin korkeimman vuoren, Kebnekaisen korkuinen.

Hankkeen kustannusarvio on runsaat kolme miljardia kruunua eli yli 300 miljoonaa euroa. Ruotsalaiset ruoppaavat myös Merenkurkkua, mikä merkitsee, että Perämerelle pääsee nykyistä suurempia laivoja.

– Tästä voivat hyötyä muutkin Perämeren satamat, Vuorinen sanoo.