Hyvinvointiyhtymä lopettaa Huhmarannan ja Pikkulastenkodin toiminnan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä haluaa vähentää lastensuojelun laitoshoitoa. Sen sijaan yhtymä lisää avohuollon palvelua ja varhaista tukea.

lastenhuolto
Lapsi istuu hiekkalaatikolla.
Mirva Korpela / Yle

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä lopettaa Huhmarannan lastenkodin ja Pikkulastenkodin toiminnan Lahdessa. Yksiköiden toiminta loppuu heinäkuun loppuun mennessä ja henkilökunta siirtyy toisiin tehtäviin.

Hyvinvointiyhtymä tavoittelee muutoksella säästöjä. Kahden lastensuojelulaitoksen sulkeminen merkitsee vuokrien, käyttömenojen ja sijaismäärärahojen vähenemistä. Laitoshoitoa vähentämällä yhtymällä on mahdollisuus saavuttaa vuositasolla 600 000 euron säästöt.

Muutos koskee vajaata 28 työntekijää.

Uudelleensijoitettavien lasten kohdalla on tehty lapsikohtaiset suunnitelmat. Lopettaminen liittyy lapsiperhepalvelujen rakennemuutokseen, jolla kodin ulkopuolisia sijoituksia halutaan vähentää.

Paukkuja varhaiseen tukeen

Henkilöstöresurssi siirtyy lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja lastensuojelun avohuollon palveluihin.

Hyvinvointiyhtymä vahvistaa palveluja, joiden avulla lapsiperheet saavat apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näihin palveluihin on tulossa yhteensä noin 23 henkilötyövuotta lisää. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa koteihin ja lapsen omaan kasvuympäristöön annettavia palveluja ja siten vähentää lastensuojelun tarvetta.

Lastensuojelulaitosten henkilökunta on ollut huolissaan pienten lasten kriisityön heikkenemisestä. Yhtymän mukaan se ei lakkaa, vaan alle kouluikäisten kriisityö ja pidempiaikainen hoito tuotetaan perhehoitona.

Yhtymälle jää kolme laitosta ja pidempiaikainen laitoshoito siirtyy kilpailutettujen sopimuskumppaneiden hoidettavaksi.