Sisäministeriö uuden tiedustelun marssijärjestyksestä: Puolustusvoimissa seulotaan ja Suojelupoliisi analysoi

Sisäministeriön ylijohtajan mukaan tiedustelutiedon keruuvaiheessa ei vielä analysoitaisi viestin sisältöä. Tiedusteluvaltuutetulle olisi tulossa myös oikeus keskeyttää tiedustelu.

sähköinen tiedustelu
Kauko Aaltomaa
Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja Kauko Aaltomaa A-studion haastattelussa.

Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja vakuuttaa, ettei Suojelupoliisissa lueta summittaisesti tavallisen kansalaisen sähköposteja uuden tiedustelulain aikana. Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jotta kansainväliseltä terrorismilta voidaan suojautua entistä paremmin.

Ylijohtaja Kauko Aaltomaa sanoi keskiviikon A-studion haastattelussa, että tiedusteluprosessia on pohdittu tarkkaan valmistelussa. Tiedot haettaisiin Puolustusvoimissa automatisoidusti, ja vasta sitten tutkittaisiin Suojelupoliisissa.

– Kun hankitaan tietoa tietoliikennetiedustelun avulla, tuomioistuin päättää ensin tiettyjen hakuehtojen käyttämisestä tiedusteluun. Suojelupoliisi ei voisi edes tehdä tiedustelua, vaan teknisen puolen toteuttaisi Puolustusvoimien tiedustelulaitos. Se toimittaisi tietoa, jota Suojelupoliisi vasta sen jälkeen analysoisi. Teknisessä suorituksessa ei edes mentäisi viestin sisältöön, Aaltomaa selitti.

Kansalaisten oikeuksia valvomaan aiotaan perustaa myös uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Aaltomaan mukaan tämä pystyy seuraamaan tiedonkeruuta reaaliajassa, ja hänellä olisi varsin laajat toimivaltuudet jopa keskeyttää lainvastainen tiedustelu.

Halu tarttua myös ulkomailta tuleviin, tunnistamattomiin uhkiin

Uudessa tiedustelulainsäädännössä tiedustelu voitaisiin aloittaa jo ennen kuin epäillään rikosta ja suojelupoliisi saisi tiedusteluvaltuudet myös ulkomailla. Aaltomaan mukaan nykyiset tiedusteluvalmiudet eivät enää vastaa nykyisiä tarpeita.

– Tämän päivän tiedusteluvalmiudet perustuvat rikostorjunnallisiin näkökohtiin. Pitää puhua rikoksesta, joka tapahtuu Suomessa. Toimenpiteiden pitää kohdistua tiettyyn henkilöön tai tahoon. Nämä eivät enää toimi merkittävien kansallisten uhkien kohdalla. Pitää voida torjua myös ulkomailta tulevaa uhkaa, jota ei vielä pystytä tunnistamaan, Aaltomaa perusteli.

Sisäministeriön, puolustusministeriön ja oikeusministeriön työryhmät luovuttivat keskiviikkona mietintönsä uutta tiedustelulainsäädäntöä varten. Uusi lainsäädäntö koskisi niin siviili- kuin sotilastiedustelua.

Hallitus haluaa viedä tiedustelulait läpi tällä vaalikaudella. Laki kuitenkin edellyttää perustuslain muuttamista, koska perustuslaissa on säädetty kansalaisen oikeudesta luottamuksellisen viestin salaisuuteen. Jotta perustuslakia voitaisiin muuttaa samalla vaalikaudella, muutoksen olisi saatava taakseen 5/6 eduskunnasta.