Apulaisoikeuskansleri muistuttaa Sipilää median sananvapaudesta – sähköpostit toimittajalle sananvapauden rajoissa

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen mukaan julkisella vallalla on velvollisuus turvata median sananvapaus ja tämä koskee myös pääministeriä.

Juha Sipilä
Juha Sipilä
Juha Sipilä Markku Ulander / Lehtikuva

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen mukaan pääministeri Juha Sipilän toiminta Terrafame-uutisoinnin jälkeen ei ole ollut täysin pääministerin tehtäville asettettujen vaatimusten kanssa sopusoinnussa.

Sipilä lähetti toimittaja Salla Vuorikoskelle ja Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavalle päätoimittajalle Atte Jääskeläiselle useita vihaisia viestejä Ylen uutisoitua Sipilän sukulaisten rooleista valtionyhtiö Terrafamelta tilauksen saaneessa Katera Steel -yhtiössä.

Hiekkataipale arvioi, että Sipilä toimi sananvapauden rajoissa lähettäessään sähköpostiviestejä toimittajalle. Apulaisoikeuskansleri kuitenkin huomauttaa, ettei pääministerin menettely ollut täysin sopusoinnussa tämän tehtäville asetettujen vaatimusten kanssa, sillä julkisella vallalla on velvollisuus turvata median sananvapaus.

Julkisen vallan tulee turvata median sananvapaus

Hiekkataipaleen mukaan ei ole osoitettavissa, että pääministeri Sipilän tarkoituksena olisi ollut vaikuttaa Yleisradion uutisointiin. Hänen mukaansa tällainen virheellinen mielikuva on kuitenkin perustellusti voinut syntyä, sillä palautteenantotapa oli erittäin poikkeuksellinen ja käytetyt ilmaisut olivat osin voimakkaita.

Apulaisoikeuskansleri Hiekkataipale arvioi asiaa sekä pääministerin että median sananvapauden kannalta. Näiden kahden arvon keskinäisessä punninnassa erityistä painoarvoa saa hänen mukaansa se, että julkisen vallan tulee turvata tiedotusvälineiden sananvapaus. Julkisen vallan edustajalla on tästä syystä velvollisuus välttää sellaisia toimia, jotka voitaisiin tulkita yritykseksi ohjata, estää tai rajoittaa julkisen vallan käyttöä koskevaa tiedonvälitystä.