Kolmen korkeakoulun yhdistyminen otti ison askeleen – Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin

Vuoden 2019 alussa toimintansa käynnistävä korkeakoulu on saanut nimekseen Tampereen uusi yliopisto.

korkeakoulut
Yliopistosäätiön allekirjoittajia Raatihuoneella
Petri Aaltonen / Yle

Tampereen kolmen korkeakoulun yhdistyminen otti torstaina ison askeleen kohti toteutumistaan. Tampere3-säätiöyliopiston perustajajäsenet allekirjoittivat säätiön perustamisasiakirjan iltapäivällä Tampereen Raatihuoneella. Samalla korkeakoulujen edustajat vahvistavat sitoutumisensa hankkeeseen.

Uuden yliopiston perustajia ovat Suomen valtio, Tampereen kaupunki, Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä 17 muuta yhteisöä ja säätiötä, muiden muassa Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Säätiöön on tarkoitus yhdistää Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Tampereen kaupunki taas luovuttaa säätiön haltuun omistamansa ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakkeet.

Korkeakoulusäätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö. Sen tavoite on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä.

Yliopistosäätiön perustaminen Raatihuoneella
Petri Aaltonen / Yle

Yksi yliopisto vuonna 2019

Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun on tarkoitus yhdistyä yhdeksi yliopistoksi vuoden 2019 alusta ja rakentaa uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen.

Opetus-ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan tavoitteena on muodostaa Tampereelle kansainvälisesti arvostettu työelämää ja suomalaista yhteiskuntaa kehittävä korkeakoulukokonaisuus. Tällä tavoitellaan entistä joustavampia opintopolkuja opiskelijoille sekä edelläkävijyyttä työelämälähtöisen oppimisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä yhteistyössä kaupungin kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan Tampereella tehdään koko Suomen kannalta tärkeää uudistusta, joka tuo uutta ajattelua koko korkeakoulujärjestelmäämme.

– Yhdistämällä kahden yliopiston ja ammattikorkeakoulun voimat luodaan entistä monialaisempi, kansainvälisempi ja vaikuttavampi korkeakoulu, joka synnyttää uutta tietoa ja osaamista Suomen ja koko ihmiskunnan yhteiseksi hyödyksi.

Korkeakoulujen edustajien allekirjoitus
Tampereen korkeakoulut allekirjoittivat sitoumuksenPetri Aaltonen / Yle

Tulevaisuuden maailmaa rakentamassa

Uuden Tampere3-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopistealueiksi on uuden säätiön säännöissä määritelty terveyden, teknologian, yhteiskunnan sekä talouden opetus ja tutkimus, sanoo Tampere3-hankkeen strategisen johtoryhmän puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Neilimo.

– Tampere3-hankkeessa olemme kaikki rakentamassa yhdessä tulevaisuuden maailmaa, jossa korkeatasoinen osaaminen ja tutkimustieto ovat strategisia menestystekijöitä.

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa korostaa, että globaalit megatrendit ja nopea teknologiakehitys muuttavat radikaalisti työelämää ja osaamistarpeita.

– Voimme menestyä vain erikoistumalla ja investoimalla yhdessä korkeatasoiseen osaamiseen ja uudistumiseen. Uskon, että uudenlaisessa korkeakoulukokonaisuudessa pystytään hyödyntämään Tampereen kolmen korkeakoulun erityisvahvuuksia ja synergioita ja kasvamaan merkittäväksi kansainväliseksi tekijäksi.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen uskoo, että Tampere3 vie Tampereen uudelle vuosituhannelle.

– Se antaa mahdollisuuksia innovaatioille uusilla aloilla ja tieteiden rajapinnoilla ja mahdollistaa akateemisen tutkimuksen ja käytännön yhdistämisen tavalla, jollaista Suomessa ei ole ennen tehty.

Uuden säätiöyliopiston perustamisen edellyttämät säädösmuutokset sisältyvät parhaillaan lausunnoilla olevaan hallituksen esitykseen yliopistolain muuttamiseksi.

Tampere3 korkeakoulusäätiön allekirjoitusjuhla
Tampereen korkeakoulusäätiön perustamista juhlittiin torstaina Raatihuoneella.Petri Aaltonen / Yle

Juhlatilaisuuden lopuksi pormestari Anna-Kaisa Ikonen kertoi vuonna 2019 aloittavan korkeakoulun virallisen nimen: Tampereen uusi yliopisto.