Myös ammattiliitoilla on kiinnostusta paikallisiin sopimuksiin – "Palkkojen alentaminen ei kuitenkaan käy, se olisi loputon suo"

Paikallisen sopimisen puolesta on puhuttu entistä innokkaammin työnantajien kattojärjestö EK:n luovuttua keskusjärjestösopimuksista. SAK:ssa korostetaan halukkuutta paikalliseen sopimiseen.

työehtosopimukset
Paikalinen sopiminen ei pienennä ay-liikkeen roolia.
Paikalinen sopiminen ei pienennä ay-liikkeen roolia.Yle

Ammattiliitot ja luottamusmiehet nähdään turhaan paikallisen sopimisen hankaloittajana, sanoo PAM:in järjestöjohtaja Niina Koivuniemi.

– Olemme valmiita sopimaan paikallisesti jopa työehtosopimuksesta poikkeavista järjestelyistä, jos molemmat osapuolet sitä haluavat. Mutta meitä pyydetään todella harvoin neuvottelupöytään, Koivuniemi sanoo.

Koivuniemi korostaa, että jo nykyiset työajan tasoittamisjärjestelmät antavat suuria mahdollisuuksia kaikille hyödyllisiin joustoihin. PAM:illa on Koivuniemen mukaan hyviä kokemuksia jo tehdyistä paikallisista sopimuksista. Ne ovat esimerkiksi tuoneet lisää työtunteja ja ansioita osa-aikaisille.

– Palkkojen alentaminen ei kuitenkaan käy, se olisi loputon suo. Ja paikallinen sopimus tehdään aina luottamusmiehen kautta, mikä luo perustan sopimuksen valvonnalle, Koivuniemi rajaa.

Ay-liikettä tarvitaan yhä

Ammattiyhdistysliikkeellä on edelleen keskeinen rooli myös keskusjärjestösopimusten jälkeisellä aikakaudella, korostaa SAK:n aluejohtaja Vesa Saarinen Oulusta.

Niina Koivuniemi
PAM:illa on järjestöjohtaja Niina Koivuniemen mukaan hyviä kokemuksia jo tehdyistä paikallisista sopimuksistaYle

– Liitot tulevat jatkossakin neuvottelemaan työehtosopimuksia. Siellä on edelleen sopimuskumppanina työantajajärjestöt eri aloilla, palvelualalla, teollisuudella, teknologiateollisuudella ja niin edelleen, vaikka EK:ta kokonaisuutena ei enää ole.

Palkkojen alentaminen ei kuitenkaan käy, se olisi loputon suo.

Niina Koivuniemi

Paikallista sopimista on Saarisen mukaan ollut jo kauan, vaikka otsikoihin ne eivät aina ylläkään. Viime aikoina on haettu käytännönläheisiä tulkintoja esimerkiksi kiky-sopimuksesta.

– Kyllä paikallinen sopiminen tulee lisääntymään. Se johtuu siitä, että yrityksissä pyritään sopimaan työehdoista paremmin kuin sopimukset ovat. Ja siihen mekin pyrimme, Saarinen arvioi.

Ristiriitaisia odotuksia joustoista

Painetta paikallisen sopimisen yleistymiseen tulee monelta suunnalta. Sen toivotaan lisäävän joustavuutta esimerkiksi asiakaspalvelun, työhyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Odotukset menevät osin ristiin työnantajien, työntekijöiden ja poliittisten päättäjien välillä.

– Työnantajapuoli on käsittänyt paikallisen sopimisen niinkin, että se voisi olla säästösopimus, mitä se ei ole, eikä pidäkään olla. Työntekijäpuolella olemme lähteneet siitä, että perustaso on työehtosopimuksessa, jonka päälle voi sopia.

Paikallisten sopimusten syntyminen edellyttää luottamuksen ja tiedon tason lisääntymistä molemmista osapuolista.

Vesa Saarinen

Yrityksissä yleistyy hitaasti tapa järjestää hallituspaikkoja työntekijöiden edustajille. SAK:ssa tätä kannatetaan lämpimästi. Tieto yrityksen todellisesta tilanteesta luo pohjaa ammattitaitoiselle paikalliselle sopimiselle, Vesa Saarinen uskoo.

– Se parantaa tiedonkulkua. Paikallisten sopimusten syntyminen edellyttää luottamuksen ja tiedon tason lisääntymistä molemmista osapuolista.