Perussuomalaiset saivat kielikokeilunsa: 2 200 nuoren ei tarvitse opiskella ruotsia koulussa

Perussuomalaiset saivat vapaan kielivalinnan kokeiluryhmän vastineeksi siitä, että laaja ammatillisen koulutuksen uudistus etenee suunnitellusti.

ruotsin kieli
Ruotsin kielen opetusta.
Tommi Parkkinen / Yle

Hallitus on päättänyt, että 2 200 nuorta pääsee kokeiluun, jossa ei opiskella pakollista ruotsin kieltä. Tämän on alle neljä prosenttia kokeiluun valittavasta ikäluokasta.

Kokeiluun osallistuvien nuorten ei tarvitse opiskella ruotsia peruskoulussa, lukiossa tai ammattiopinnoissa, kertoo perussuomalaiset tiedotteessaan. Se sijaan he voivat valita jonkin muun tarjonnassa olevan vieraan kielen. Kokeilun on tarkoitus alkaa ensi vuoden elokuussa.

Perussuomalaiset kertoivat pian ammattikoulutuksen uudistusta koskevan tiedotteen jälkeen, että hallitusohjelman mukainen kokeilu vapaasta kielivalinnasta etenee vihdoin. Puolue vastustaa niin kutsutta pakkoruotsia.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) oli kertonut vain hetkeä aiemmin, että ammattiopetuksen laki menee eduskuntaan suunnitellusti.

Perussuomalaiset oli kytkenyt ammatillisen opetuksen uudistamisen ruotsin kielen vapaaehtoisuuskokeiluun. Puolueen mielestä kokeilu on edennyt epätyydyttävästi. Perussuomalaiset jarrutti tästä syystä jo ensi vuoden alussa voimaan astuvaa ammattikoulutuksen lakia.

Pari tuhatta 5- ja 6-luokkalaista voi valita muun kuin ruotsin kielen

Hallituksen esitys toisen kotimaisen vapaaehtoisesta opiskelusta on tarkkaan rajattu kokeilu.

Opetus- ja kultuuriministeriön mukaan kokeilun tarkoituksena on laajentaa perusopetuksen kielivalikoimaa ilman oppilaita velvoittavaa suomen tai ruotsin kielen opiskelua.

Hallitussopua koetellut kielikokeilu koskee ensi vuoden elokuussa viitos- tai kuutosluokalle meneviä koululaisia, jotka eivät ole aloittaneet toisen kotimaisen kielen eli useimmassa tapauksessa ruotsin opiskelua. He voivat hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen opiskelusta. Näiden oppilaiden perusopetuksen oppimäärään sisältyisi kuitenkin vähintään kahden muun vieraan kielen oppimäärät.

Määräaikainen kokeilu kestää neljästä viiteen vuotta, eli siihen saakka kun kokeiluikäluokka lopettaa peruskoulunsa. Ruotsin johonkin muuhun kieleen vaihtaneet oppilaat voivat hakea vapautuksen ruotsista myös ammattikoulussa ja lukiossa.

Kielikokeilun vaikutusta oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja -tarjontaan sekä oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintoihin seurataan tarkoin.Opetuksen järjestäjän tulee myös varmistua siitä, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia nykylainsäädännön mukaisista kielitaitovaatimuksista.

Jos yksikin haluaa oppia ruotsia, opetus on järjestettävä

Kunnat ja muut opetuksen järjestäjät voivat hakea lupaa kielikokeiluun Opetushallitukselta.

Kuntien intoa hakeutua kokeiluun mukaan saattaa vähentää tieto, että toista kotimaista on kokeilusta huolimatta opetettava, jos yksikin oppilas sitä vaatii. Oppilasta ei myöskään saa poikkeavan kielivalinnan vuoksi siirtää toiseen kouluun.

Tiukalla rajauksella kokeilun uskotaan pysyvän perustuslain kielellisten oikeuksien mukaisena. Vastaava hanke kaatui edellisen hallituksen aikana, jolloin 6-7 itäsuomalaista kuntaa haki ruotsin vapaaehtoisopiskelulle lupaa.

Elokuussa 2018 alkavaksi kaavailtu kokeilu edellyttää vielä perusopetuslain väliaikaista muuttamista. Esitys lähtee välittömästi lausuntokierrokselle, joka päättyy kesäkuun alussa.