1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tuomiokapituli siunasi kiellon: Samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta ei saa rukoilla Kotkan kirkoissa

Mikkelin hiippakunnan mukaan kirkkoneuvosto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Tästä syystä tuomiokapituli kunnioittaa kirkkoneuvoston päätöstä, oli se mikä tahansa.

Kotimaan uutiset
Kotkan kirkko huhtikuussa 2017.
Kotkan kirkko huhtikuussa 2017.Antti Ojala / Yle

Kotka-Kymin seurakunnan kirkoissa ei rukoilla samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli pitää voimassa kirkkoneuvoston helmikuussa tekemän päätöksen. Päätöksen mukaan kirkkoja ei voida käyttää samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta rukoilemiseen. Muissa seurakunnan tiloissa rukoileminen käy päinsä.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen oli kirkkoneuvoston kanssa eri mieltä asiasta. Järvinen esitti, että kirkoissa rukoiltaisiin myös samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja heidän puolestaan. Seurakunnan työntekijät asettuivat tukemaan kirkkoherraa.

Koska kirkkoherra ja kirkkoneuvosto olivat eri mieltä kirkon käyttöä koskevasta kysymyksestä, asia vietiin tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

Kirkkoneuvostolla valta päättää

Mikkelin hiippakunnan lakimiesasessorin Jyri Klemolan mukaan seurakunnan päätösvalta on kirkkoneuvostolla, ja tuomiokapituli kunnioittaa sen päätöstä.

– Tuomiokapituli olisi kunnioittanut Kotka-Kymin kirkkoneuvoston kantaa, vaikka se olisi ollut päinvastainen, Klemola luonnehtii.

Henkilöstö tyytyy päätökseen

Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen katsoo, että tuomiokapitulissa vahvistettu kirkkoneuvoston päätös sitoo seurakunnan henkilöstöä.

– Edustuksellisessa demokratiassa enemmistö päättää ja sen mukaan edetään.

Tuomiokapitulin tekemään ratkaisuun ei ole mahdollista valittamalla hakea muutosta.

– Tokihan kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan tuoda asian käsittelyyn uudelleen, Anna-Tiina Järvinen pohtii.

Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto kielsi rukoilun samaa sukupuolta olevien avioparien puolesta kaikissa Kotkan kirkoissa. Käytäntö koskee siviilivihkimisen jälkeen tapahtuvaa rukousta, jonka aviopari voi papilta pyytää.

Kirkkoneuvosto päätti myös, että samaa sukupuolta olevien parien kuulutuksia ei jatkossa lueta jumalanpalveluksissa eikä heidän nimiään julkaista kirkollisissa ilmoituksissa.

Sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan maaliskuun alussa.

Lue seuraavaksi