Kelalta voi vaatia korvauksia – "Tehdään kaikki sen eteen, että meidän takia ei tulisi luottotietojen menetystä"

Kelaa voi perätä maksumieheksi, jos perustoimeetulotukipäätöksen viipyminen on johtanut pahimmillaan vaikkapa luottotietojen menetykseen tai häätöön.

toimeentulotuki
Kelan kyltti
Emmi Korhonen / Lehtikuva

Kela korvaa asiakkailleen perustoimeentulotukipäätöksen viipymisestä aiheutuneita vahinkoja. Vahinkoja korvataan niissä tapauksissa, joissa Kelasta automaattisesti tuleva hyvitys ei kata asiakkaan menetyksiä.

Kela maksaa toukokuun loppupuolella hyvityksiä yli 140 000 ratkaisun viivästymisestä. Automaattisesti asiakkaille tulevien hyvitysten suuruus vaihtelee 25-150 euroon viivästyksen pituudesta riippuen.

Asiakkaat, jotka katsovat, että heille on aiheutunut viivästyksestä enemmän vahinkoa, voivat tehdä korvaushakemuksen, joka käsitellään yksilöllisesti. Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen lupaa korvausten hakijoille apua.

Tehdään varmasti perusformaattia, joko verkkoon tai myös manuaalisesti, että korvaushakemus olisi helppo.

Elli Aaltonen

– Tämä on asiakaspalvelun tehtävä. En voisi kuvitellakaan, että ihmiset osaavat juridisesti tehdä vahingonkorvaushakemuksen aasta ööhön.

– Meillä on kaikki asiakasdokumentit käytössä ja asiakas voi toimittaa niitä lisää. Me olemme valmiit siinä auttamaan. Tehdään varmasti myös tällaista perusformaattia, joko verkkoon tai myös manuaalisesti, että korvaushakemus olisi helppo.

Luottotiedot yritetään puhdistaa

Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl sanoo, että vahingonkorvausvaatimukselle ei ole mitään erillistä muotovaatimusta.

– Meillä on vahingonkorvauslaki, joka soveltuu myös viranomaisiin ja siellä on tietyt lisäedellytykset. Meillä on osaavat henkilöt näitä tutkimassa.

Kela voi Ståhlin mukaan toimia, jos perustoimeetulotuen viipyminen on johtanut jopa luottotietojen menetykseen.

Meillä on vahingonkorvauslaki, joka soveltuu myös viranomaisiin.

Tomi Ståhl

– Otamme yhteyttä sinne ja yritetään ne puhdistaa. Jos se on meistä johtunut, niin tietysti tehdään kaikki sen eteen, että kenellekään meidän toiminnan takia ei tulisi luottotietojen menetystä. Se on selvä asia.

Asunnottomia autetaan

Ståhlin tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa Kela olisi yksin syypää luottotietojen menettämiseen.

– Ei ole tullut esiin sellaisia, että esimerkiksi luottotiedot olisi menetetty pelkästään meidän syystä. Ne mitä ovat tiedossa, siinä oli pitkä ketju muuta, ja oltiin siinä yksi palanen. Tuntuu oudolta, että näitä olisi ainakaan paljon.

– Mutta päätöksiä on 150 000 kuukaudessa. En voi mennä sanomaan, etteikö yksittäisessä tilanteessa olisi voinut tulla tosi ikävääkin vahinkoa. Silloin ilman muuta Kela osallistuu asian selvittämiseen ja tarvittaessa korvaamiseen.

Ei ole tullut esiin, että luottotiedot olisi menetetty pelkästään meidän syystä.

Tomi Ståhl

Entäpä jos perustoimeentulotukipäätöksen viipyminen on johtanut asunnon menettämiseen, kun vuokraan ei ole riittänyt rahaa?

– Joka tapauksessa autetaan asunnottomia, se on tärkeä ryhmä. Toimeentulotukiasiakkaille asunnon järjestäminen, se on perustehtäviä, että me annetaan vuokravakuudet ja tarvittaessa ollaan yhteydessä vuokranantajaan.

– Mutta jos tällainen tilanne olisi tullut, että siinä olisi Kela ollut osallisena, niin vielä täytyisi tutkia, että onko siinä lisähyvitettävää.

Oikaisuvaatimukseen ratkaisu kuukaudessa

Jos Kelan päätöksessä on asiakkaan mielestä virhe, Ståhl kehottaa ottamaan puhelimella yhteyttä Kelaan. Asiavirhe korjataan Ståhlin mukaan nopeasti.

Oikaisuvaatimukset asiakkaiden virheellisinä pitämiin päätöksiin tehdään Kelan oikaisuvaatimuskeskukseen. Oikaisuvaatimuskeskuksessa on käsitelty 3 500 asiaa ja ratkaistu 2 000. Ratkaisun saamiseen kului tammi-maaliskuussa keskimäärin 25 päivää.

Ståhlin mukaan oikaisuvaatimuskeskuksessa on myös kiireellinen jono, joten kiireellisestä tilanteesta voi ilmoittaa ja tällöin asia käsitellään vähän nopeammin.

On oikeusasiamiehen suositus, että muutoksenhaku tulee alle kolmessa kuukaudessa.

Tomi Ståhl

– On oikeusasiamiehen suositus, että ensi asteen muutoksenhaku tulee alle kolmessa kuukaudessa. Eli siihen nähden ollaan paljon edellä. Me emme halua mennä sinne kolmeen kuukauteen, vaan me haluamme mieluummin pysyä alle kuukaudessa.

Oikaisuvaatimuskeskuksen henkilökuntaa on lisätty, koska hakemuksia on tullut paljon.

Uusista työntekijöistä ei luovuta

Pääjohtaja Elli Aaltosen mukaan Kela pitää kiinni uusista työntekijöistään asiakaspalvelun parantamisen ja henkilökunnan jaksamisen vuoksi. Kela on palkannut yli 300 henkilöä lisää perustoimeetulotukihakemusten käsittelyyn, kun selvisi, että 700 työntekijää ei riitä.

– Uusia työntekijöitä pidetään loppuvuoteen asti ja osa vakinaisesti. Me ei päästetä heistä aivan heti irti.

Aaltonen ei vielä osaa sanoa tarkalleen, kuinka paljon henkilökuntaa jatkossa tarvitaan. Hän arvioi, että määrä on 700 ja tuhannen välillä.

Uusia työntekijöitä pidetään loppuvuoteen asti ja osa vakinaisesti.

Elli Aaltonen

Kevään mittaan arvioidaan, miten Kela on uudesta tehtävästään selvinnyt.

– Meillä käynnistyy toukokuussa arviointi, jossa katsotaan suunnitteluvaihe ja siirtymävaihe läpi, nämä kolme ensimmäistä kuukautta. Sen jälkeen [Kelan] valtuutetut yleiskokouksessaan kesäkuussa päättelevät, että tarvitaanko vielä ulkoista arviointia.

– Siinä me sitten näemme, mitä tästä opimme, ihan konkreettisesti.