Kalastajat ja luonnonsuojelijat käärmeissään: Voimalaitokset eivät rakenna vaadittuja kalateitä

Kalateiden rakentamatta jättäminen heikentää järjestöjen mukaan uhanalaisten kalakantojen toipumista.

vaelluskalat
Korkeakosken kalatie on avattu Kotkassa Korkeakosken kalatien avajaiset kiinnostivat ihmisiä.
Korkeakosken kalatie avattiin viime vuonna Kotkassa.Juha Korhonen / Yle

Luonnonsuojelijat ja vapaa-ajankalastajat vaativat toimia, jotta pienet voimalaitosyhtiöt alkaisivat noudattaa niille määrättyjä velvoitteita.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen tekemän uuden selvityksen mukaan vain yhdeksään pienvesivoimalaitokseen on rakennettu luvissa velvoitettu kalatie. Sellainen olisi pitänyt rakentaa tai sallia sellaisen rakentaminen 50 vesivoimalaitokseen.

Suomen vapaa-ajankalastajien, WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan velvoitteiden noudattamatta jättäminen on hidastanut uhanalaisten vaelluskalojen palautumista padottuihin jokiin.

Vaatimus lakimuutoksesta

Järjestöt vaativat myös vesilain muutosta, joka mahdollistaisi uusien velvoitteiden asettamisen myös niille voimalaitoksille, joille ei ole aiemmin määrätty velvoitetta rakentaa kalatietä.

Luonnonsuojelijat ja kalastajat muistuttavat, että Suomen 60 entisestä meritaimenjoesta jäljellä on enää 11. Siksikin kalateiden rakentaminen on niiden mukaan äärimmäisen tärkeää.

Lohi, taimen, järvilohi ja muut vaelluskalat tarvitsevat koski- ja virtapaikkoja lisääntymiseen ja osa myös poikasvaiheen kasvuun. Kalat suuntavat lisääntymään samoihin paikkoihin, joissa ne ovat aikoinaan syntyneet.