Tämä tiedetään hyperloopista – Turun ja Salon väli valmis jo 2021?

Salon kaupungin tilaama selvitys esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle tiistaina. Valmistumisaikataulut ovat erittäin optimistisia.

Kuva: Hyperloop One

Yle sai haltuunsa teknisen selvityksen, johon Salon kaupunkisuunnittelulautakunta tutustui tiistai-iltana. Selvityksen on tilannut Salon kaupunki, ja sen on laatinut suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Ramboll.

Uutisoimme selvityksen pääkohdista maanantaina.

Suunnitelmien mukaan huippunopean hyperloopin päärata kulkisi Turun ja Helsingin välillä. Reittiin sisältyisi kaksi haaraa: länsihaara kulkisi Turun ja Salon välillä, itähaara Helsingin ja Salon välillä.

Myöhemmissä vaiheissa pysäkkejä voitaisiin mahdollisesti sijoitella myös muualle: esimerkiksi Karjaalle, Suomusjärvelle tai Perniöön.

Suunnitelmassa esitetty kaavakuva reitistä Turun ja Helsingin sekä Salon välillä. Kuva: Yle
Tämä on tähtäin. Reitti kulkisi yhdistäisi Pohjois-Euroopan suurimpia kaupunkeja ja voisi jatkua vielä Tukholmasta Osloon ja Helsingistä Pietariin. Matkustusajat kaupunkien välissä lasketaan minuuteissa. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Maan alle vai päälle?

Raportissa on tutkittu kolmea erilaista vaihtoehtoa.

A. Reitti sijoiteltaisiin niin, että hyperloopin ideaalinen toimintanopeus 1000 kilometriä tunnissa olisi mahdollinen.

**B. **Reitti sijoitettaisiin osin maan alle, jotta ideaalinen toimintanopeus olisi mahdollinen.

C. Hyödynnettäisiin olemassaolevia teitä ja rautateitä.

Selvityksessä todettiin, että viimeinen vaihtoehto ei ole mahdollinen. Muun muassa nykyinen lainsäädäntö estää käyttämästä olemassa olevia teitä tai rautateitä.

Maanalaisessa radassa kustannukset ovat korkeimmat ja rakennusaika pisin, mutta ympäristövaikutukset pienimmät. Maanpäällisessä vaihtoehdossa rakennusaika ja kustannukset ovat keskiverrot, mutta myös ympäristövaikutukset ovat suurimmat.

Raportissa esitellään karttapiirros vaihtoehdosta, jossa reitti kulkisi pääosin maan päällä, mutta sukeltaisi maan alle Turun, Salon ja pääkaupunkiseudun alueilla, joissa asutusta ja maanpäällistä liikennettä on paljon.

Kustannukset

Hyperloopin kustannuksia on vielä hankala arvioida. Teknisen selvityksen mukaan maan päälle rakennettavan reitin kustannus olisi 1,5 miljardia euroa ja maan alle rakennettavan 3,3 miljardia euroa.

Nämä summat kattavat kuitenkin vasta sillat, tunnelit, kaivaukset ja penkeröinnit. Päälle tulevat vielä hyperloop-teknologian aiheuttamat kustannukset.

Aikaisemmissa esiselvityksissä on puhuttu kuuden miljardin euron kokonaiskustannuksesta.

Kuva: Hyperloop One

Ympäristövaikutukset

Raportissa todetaan, että hyperloopin aiheuttamat ympäristövaikutukset pitää ottaa jatkossa huomioon. Selvityksessä mainitaan esimerkkejä alueista, joita tulee huomioida yhteyden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi Paimionjoen alue, Natura-alueet Suomusjärvellä, Lohjalla ja Salon kaupungin ympäristössä.

Suunnitellun reitin varrella on myös runsaasti pohjavesialueita. Lisäksi on otettava huomioon yhteyden vaikutukset asumisoloihin ja muun muassa maatalouteen.

Monia haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää sijoittamalla kulku maan alle. Maanalaiset vaihtoehdot vaativat kuitenkin tarkkaa maantieteellistä, arkeologista ja pohjavesiin liittyvää arviointia.

Hyperloop-yhteyden meluhaittoja ei ole arvioitu, koska putken ulkopuolista melutasoa ei vielä tiedetä.

Salon seutu sopii testiradalle

Teknisen selvityksen perusteella Salo voi tarjota tarvittavat mahdollisuudet hyperloop-testiradalle. Alueen kuvataan olevan hyvin sopiva tämän tyyliseen toimintaan, sillä alueella on innovatiivinen asenne ja saatavilla on hyvää työvoimaa.

Hyperloopin testirata voitaisiin sijoittaa Salosta joko kohti Turkua tai kohti Lohjaa. Turun puolesta puhuu potentiaalisten matkustajien määrä, mutta Turussa on enemmn radan sijoittelua vaikeuttavaa rakennuskantaa. Jos testirata suuntautuisi kohti Turkua, se tulisi suunnitelmien mukaan Salo–Hajala-välille.

Teknisen selvityksen mukaan testiradan ensimmäinen vaihe Salossa on helposti toteutettavissa. Kun testirataa jatketaan, tarvitaan merkittävästi lisää suunnittelua.

Hyperloopissa matkustetaan eräänlaisen sukkulan sisällä. Sukkulan nopeus voi nousta jopa tuhanteen kilometriin tunnissa. Kuva: Hyperloop Technologies

Miten eteenpäin?

Teknisen raportin mukaan hyperloop-yhteyden rakennusaikataulu on hyvin tiukka, ja sitä voi verrata tyypillisen valtatie- tai rautatiehankkeen aikatauluun.

Seuraavan seitsemän kuukauden aikana olisi hoidettava muun muassa rahoitus ja hallinnolliset keskustelut.

Sen jälkeen on vuorossa tarkempi suunnittelu, alueellisten suunnitelmien teko Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen, riskien kartoitus ja turvallisuuden selvittäminen sekä ympäristövaikutuksen selvitykset. Niiden olisi aikataulun mukaan oltava valmiina runsaan vuoden kuluttua.

Kolmannessa vaiheessa tehtäisiin testiradan yleissuunnitelma, jonka pitäisi olla valmis puolentoista vuoden kuluttua, ja koko radan yleissuunnitelma, jonka pitäisi olla valmis kahden ja puolen vuoden kuluttua.

Jos kaikki menee hyvin, voisi Salo–Hajala-reitin rakentaminen alkaa vuoden 2018 lopulla. Valmista olisi vuoden 2020 puolivälissä. Salo–Turku-reitin rakennus alkaisi vuoden 2019 lopulla ja valmistuisi vuoden 2021 lopussa.

Jos valituksia tulee, rakennusaikataulu venyy. Teknisen selvityksen mukaan koko Salo-Turku-reitti voisi silloin olla valmiina vuoden 2023 lopussa.