Harvinainen tilaisuus: Kemijoen taimenta etsitään tiukasti suojellusta luonnonpuistosta

Pisavaaran luonnonpuiston vedet ovat ensi kesänä lohenpalauttajien ulottuvilla, sillä he ovat saaneet tutkimusluvan suojelualueella. Lupa mahdollistaa tutkimus- ja näytteidenoton.

taimen
Sähkökalastus Simon Mertakoskella
Sähkökalastuslaitteistoa Simojoella.Risto Koskinen / Yle

Kemijoen alkuperäistä taimenkantaa etsitään ensi kesänä. Tämä tapahtuu Tervolassa ja Rovaniemellä sijaitsevassa Pisavaaran luonnonpuistossa, joka on yksi Euroopan tiukimmin suojelluista luonnonsuojelualueista.

Metsähallituksen on myöntänyt Lohijokitiimille tutkimus- ja näytteenottoluvan, joka sallii taimenten sähkökalastamisen Loue- ja Pisajoen sekä osin Leivejoen valuma-alueilla kesäkuusta syyskuulle.

– Luonnonpuistot on tiukasti suojeltuja ja luonnontilan säilyttäminen on perusteltua, mutta puistot on perustettu myös tutkimusta varten, luonnehtii luonnonsuojelun aluepäällikkö Päivä Paalamo Metsähallituksen luontopalveluista.

Metsähallitus myöntää Pisavaaraan vuosittain muutamia tutkimuslupia. Viime vuosina ne ovat koskeneet pääsääntöisesti maaluontoa ja lajistoa.

Liikkuminen on tarkasti määriteltyä

– Saamme liikkua puiston alueella jalkaisin ja käytännössä vain vesistöjen ääressä. Retkikunnan koko on rajattu enimmillään seitsemään ja mukaan lähtijöiden nimet pitää olla Metsähallituksen tiedossa, kuvailee Lohijokitiimin toiminnanohjaaja Jukka Viitala.

Hänen mukaansa luvan saaminen ei ollut helppoa. Viime metreillä esimerkiksi näytteenottomääriä jouduttiin pienentämään suunnitellusta.

– Saaduista saalistaimenista otetaan näytteet, joiden pohjalta Luonnonvarakeskus selvittää kyseisten kalojen geneettisen alkuperän, selvittää Viitala.

Vastineeksi retkikunta selvittää Metsähallitukselle mihin puronieriä on levinnyt ja tarkkaillee onko alueella merkkejä luvattomista kulkijoista. Aluepäällikkö Päivi Paalamon mukaan tämä on normaali käytäntö, sillä valvonnan resurssit ovat pienet.

Kaikki sivujoet aiotaan käydä läpi

Tulevina vuosina vapaaehtoisten lohenpalauttajien tavoitteena on toteuttaa vastaavat inventoinnin kaikissa alisen Kemijoen sivujoissa. Tätä silmällä pitäen se on aloittanut sivujokien ennallistamiseen liittyvän esisuunnittelun.

Pisavaaran luonnonpuistossa luontaisesti lisääntyvien taimenkantojen inventointi on osa tätä hanketta.