1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kotipalvelut

Kuntien kotihoidon asiakkaiden kunnossa suuria eroja Keski-Suomessa

Kuntien kotihoitoa koskeva selvitys kertoo, että isoissa kunnissa kotihoidossa hoidetaan huonokuntoisempia asiakkaita kuin pienissä kunnissa. Vaihtelua selittää muun muassa toisistaan poikkeavat palveluiden myöntämisperusteet.

Kuva: Kari Kosonen / Yle

Keski-Suomen kuntien yhteisen Kukoistava kotihoito -hankkeen selvitys osoittaa, että kuntien kotihoidon asiakkaat ovat eriarvoisessa asemassa silloin, kun palveluita myönnetään.

Kunnissa on käytössä kolme erilaista toimintakykymittaristoa, jonka avulla palvelu määräytyy. Kaikissa kunnissa yhtenäistä mittaristoa ei ole lainkaan.

Vaihteluvuus aiheuttaa sen, että kotihoidon piiriin päästään hyvin erikuntoisina. Esimerkiksi Jyväskylässä myöntöperusteissa edellytetään, että kotihoiden asiakas tarvitsee palvelua vähintään kolme kertaa viikossa. Toisissa kunnissa tarve voi olla satunnaisempaa ja tuen tarve kevyempää kuin Jyväskylässä.

Selvityksen tulosten avulla on tarkoitus jatkossa yhdenmukaistaa maakunnan kotihoidon myöntämiskriteerit.

Kartoituksen mukaan myös toiminnanohjaus ja palveluohjaus kaipaavat kehittämistä.

Alustavat tulokset esimerkiksi osoittavat, että asiakastyöhön suoraan käytetty aika kunnissa on lähihoitajien osalta keskimäärin 46 prosenttia työajasta. Lähes kaikissa kunnissa luku jää alle valtakunnallisesti määritellyn tavoitetason, joka on 55-65 prosenttia työajasta.

Selvityksen mukaan lukuja selittää osin se, että aamujen ja iltojen ruuhka-aikojen ulkopuolella hoitajia on asiakkaita kohden runsaasti, joka tuottaa ns. hukka-aikaa ja näyttäytyy tilastoissa asiakastyötuntien vähäisyytenä.

Tulosten mukaan ympärivuorokautisen hoidon saatavuus on monissa kunnissa yli suosituksen. Maan keskiarvo on yhdeksän prosenttia, mutta Keski-Suomessa luku on 11 prosenttia. Kaikissa kunnissa ympärivuorokautista kotihoitoa ei kuitenkaan vielä ole saatavilla.

Pienissä yksiköissä hoidon jatkuvuus eli eli saman hoitajan käyminen asiakkaan luona hyvällä tasolla maan keskitasoon verrattuna. Sen sijaan isoissa kunnissa voi pahimmillaan käydä yhden ihmisen luona jopa 16 työntekijää.

Kukoistava kotihoito on osa sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmiset ja omaishoito -kärkihanketta. Ministeriö on myöntänyt sille 2,5 miljoonan euron rahoituksen.