Helpotus metsänomistajille: lähes kaikkien puunostajien tarjoukset samasta nettipalvelusta

Toukokuussa avautuvassa palvelussa yksityismetsänomistaja voi saada tarjouksia kymmeniltä puunostajilta. Järjestelmän odotetaan lisäävän kaupunkilaisten kiinnostusta myyntiin.

puukauppa
Mäntytukkeja metsässä.
Pasi Takkunen / Yle

Osana hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta on valmistumassa uusi nettipalvelu, jonka avulla pienenkin metsätilan omistaja voi vertailla jopa kymmeniä puunostajia ja heidän tarjouksiaan.

Toisaalta metsäyhtiöiden ostohenkilöiltä säästyy vaivaa, kun myös kaukana maistaan asuvien metsänomistajien puunmyyntihalukkuudesta voidaan saada tietoja suoraan ruudulle.

Palvelun valmistelu on ollut poikkeuksellisen laajapohjaista.

– Tässä on koko metsäala takana. Niin puun myyjiä, metsähoitoyhdistyksiä kuin ostajia edustavat tahot, kertoo kuutio.fi-palvelusta vastaavan Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Hänen mukaansa avoimessa järjestelmässä on mukana noin nelisenkymmentä puuta ostavaa yritystä. Mukana ovat muun muassa suurimmat metsäyhtiöt. Ostajien toiminnan laajuutta kuvaa se, että jo alkuvaiheessa mukana on noin 90 prosenttia puunostovolyymistä.

Ammattilaisille järjestelmän on määrä avautua jo alkukuusta.

Pohjana digitaaliset metsätiedot

Metsäomistaja pääsee palveluun vahvan tunnistautumisen kautta, eli esimerkiksi pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen hän voi käydä metsäkeskuksen tuottamista tila- ja kuviotiedoista poimimassa alueitaan, joilta hän haluaa myydä puuta. Tarjouspyynnöt saa lähtemään nappia painamalla. Toisaalta tarjouksia voi pyytää myös ilman hakkuualueiden tarkkaa määrittelyä etukäteen.

Ainakin hanketta läheltä seuranneilla metsäalan edunvalvojilla ovat toiveet korkealla.

– Odotukset liittyvät nimenomaan siihen, miten me tehostamme suomalaista raakapuumarkkinaa, toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Tehokkuutta tavoitellaan myös ostajapuolella, sillä suurten puumäärien saaminen kokoon yksityismetsistä on haastavaa.

Ei korvaa metsäammattilaisten asiantuntemusta

– Tilakoko on 30 hehtaaria ja keskimääräinen puukauppa tuollainen 250 kuutiota, että niistä kun me kaivetaan 60 miljoonaa kuutiometriä puuta kasaan, niin kauppojen määrä on paljon, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Koska hakkuukohteet ovat erilaisia, ainakin kokemattomien puun myyjien on hyvä jatkossakin käyttää asiantuntijoita tarjousten vertailuun.

Hakkaraisen mukaan uusi palvelu tehostaa myös perinteistä metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppaa.

– Se on yksi keskeisistä tavoitteista, koska yli 40 prosenttia puukaupasta perustuu valtakirjoihin ja sen volyymin mukaan saaminen on ensiarvoisen tärkeää, hän toteaa.

Järjestelmässä ei voi suoraan tehdä kauppoja, vaan se ohjaa osapuolet sopimuksen tekoon. Alkuvaiheessa sen kautta välitetään vain pystykauppoja. Pystykaupassa on kyse hakkuuoikeuden myynnistä niin, että ostaja vastaa puun korjuusta.

Uusia palveluja luvassa

Jatkossa on tarkoitus aloittaa myös hankintakauppojen ja jopa käteispuukauppojen välittäminen. Hankintakaupassa korjuusta vastaa myyjä. Käteispuulla tarkoitetaan myyjän ennen jo ennen kaupantekoa tienvarteen tuomaa puutavaraerää.

Metsänomistajille palvelun on luvattu olevan maksuton, mutta muiden osapuolten kustannusjaossa voi olla yhä yhteensovitettavaa. Silti sekä Hakkarainen että Salo luottavat palvelun käynnistyvän suunnitellusti.

Mutta miten sitten palvelu vaikuttaa puun hintaan?

– Markkinat ratkaisee sen, mitä puun hinnalle tapahtuu, sanoo toimitusjohtaja Mäkelä.

Osapuolten mukaan järjestelmästä on tehty etukäteen kilpailuoikeudellinen selvitys.