Mikkeli myllää jälleen elinkeino-organisaatiotaan – ”Olemme vielä lapsen kengissä”

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka kiistää väitteet, joiden mukaan kaupunki lopettaisi elinkeinoyhtiönsä. Muutoksia on kuitenkin tulossa.

Kuva: Petri Vironen / Yle

Mikkeli on mylläämässä lautakunta- ja henkilöstöorganisaatiotaan kesäkuun alusta. Mikkeli hioo rakenteensa vastaamaan tilannetta, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut, yli puolet kaupungin tehtävistä ja rahoista, siirtyivät kuntien yhteiselle sote-yhtymälle Essotelle.

Myös elinkeinopolitiikkaa mietitään osana kokonaisuutta uusiksi. Elinvoima, käytännössä työpaikkojen turvaaminen ja lisääminen, on jatkossa kuntien tärkeimpiä tehtäviä opetuksen ohella.

Elinkeinoasioiden hoitamiseen liittyvää kokonaisuutta on mietitty poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa vaalien jälkeen. Aikataulu on kuitenkin venymässä ainakin syksyyn.

– Annoimme Mikseille lisäaikaa tehdä uutta strategiaansa kevään ajaksi, Seija Kuikka kertoo.

Miksei Oy on kaupungin elinkeinoasioita hoitava yhtiö, jossa ammattikorkeakoulu Xamk on vähemmistöosakkaana. Käytännössä valtaa käyttää Mikkelin kaupunki.

Muutoksia luvassa?

Neuvottelut elinkeinopolitiikan tulevaisuudesta ja Miksein kohtalosta käyvät parhaillaan kuumina vaalien jälkeisissä neuvotteluissa. Elinkeinoasiat ovat paikkajaon ohella tärkeimpien sovittavien asioiden joukossa.

Miksei syntyi vasta kaksi vuotta sitten kahden aiemmin erillisinä toimineiden yhtiöiden fuusiossa. Mikkeli ostaa tänä vuonna yhtiöltä elinkeinopalveluita 1,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi Miksei pyörittää hanketoimintaa 3,3 miljoonan euron edestä.

Miksein vetämissä hankkeissa pyörii kaupungin rahoituksen lisäksi EU-tukia ja yksityistä rahaa. Yhtiön palveluksessa on 30 työntekijää.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.) arvioi, että elinkeinopolitiikan hoitoon ja Miksein rooliin liittyvät ratkaisut merkitsevät muutoksia nykyiseen toimintamalliin.

– Elinkeinopolitiikkaan liittyviä asioita tehdään useammassa paikassa ja välillä toisistaan tietämättä. Järkeistämistä tarvitaan. Nyt tilat ovat Naistingilla, tontit kaupungin teknisella toimella ja yritysneuvonta, palveluohjaus ja hankintaneuvonta Mikseissä. Kaupungilla tehdään markkinointia ja Mikseissä on matkailupalvelut. Hankkeet ovat olleet Miksein vastuulla ja näissä koulutukseen suuntautuvat yhdessä Xamkin kanssa.

– Elinvoiman kehittämisessä olemme vielä lapsen kengissä. Miksein kohdalla on ollut synnytystuskia, eikä odotettuun lentoon ole päästy.  Esimerkiksi yrittäjien toivoma elinkeinofoorumi ei ole toteutunut. Mikseissä on tehty henkilövaihdoksia ja korjausliikkeitä, joista kaupunginjohto on hyvin tietoinen.

Seija Kuikka kiistää ajatuksen Miksein lopettamisesta kokonaan. Tehtävät ja henkilöresurssit tulee kuitenkin järjestellä uudelleen. Näin henkilömäärää saadaan vähennettyä ja kustannuksia puolitettua ja rahaa siirrettyä itse toimintaan.

– Mutta lähemmäs kaupungin organisaatiota elinkeinopolitiikan hoito pitää saada. Esimerkiksi niin, että Miksein toimitusjohtaja voisi olla kaupungin johtoryhmän jäsen. Nykyisin tieto ei kulje. Kannatan uudelleen järjestämistä.

Yhtiö ketterämpi tapa

Keskustelu Miksein roolista sai vauhtia, kun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Taavitsainen arvioi Länsi-Savon-lehden (siirryt toiseen palveluun) ja Mikkelin Kaupunkilehden haastatteluissa, että elinkeinoyhtiöiden aika on ohi.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Aholainen korostaa, että Miksei toimii toistaiseksi sillä mandaatilla, mikä sillä on.

– Ydinkysymys ei ole se, onko Miksei olemassa vai ei, vaan se, miten elinvoimaa vahvistetaan. On liian helppo sanoa, että lopetetaan jotakin tai synnytetään jotakin.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, Miksei Oy:n hallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa puolustaa voimakkaasti yhtiötä.

– Yhtiön roolia tulisi pikemminkin laajentaa kuin supistaa. Maakunnat aloittavat pian toimintansa ja ne tarvitsevat elinvoiman kehittäjää. Fuusiosta on vasta kaksi vuotta, eikä ole mitään syytä lähteä muuttamaan jälleen, Salo-Oksa jyrähtää.

Salo-Oksan mielestä yhtiö on elinkeinoasioissa erittäin hyvä tapa toimia ilman julkisen organisaation byrokratiaa.

– Miksei on älyttömän hyvä alusta viedä hankkeita eteenpäin, kuten Bio-Sairila tai vaikkapa satama, joka voisi nytkähtää parempien suhdanteiden kautta eteenpäin.

Sekä poliittisten ryhmien välillä että sisällä on erilaisia painotuksia asian suhteen. SDP:n Markku Aholainen arvioi, että ratkaisut syntyvät loppukesän aikana.

Seija Kuikalla on näkemys siitä, että uudelleen järjestämistä tarvitaan. Yksi vaihtoehto olisi, että kaupungin markkinointi ja Miksein matkailu yhdistetään, yritysneuvonta tontteineen ja palveluohjauksineen olisi kaupungin omaa toimintaa, samoin hankintaneuvont,a joka tulisi olla tiiviimmin talouspalveluissa. Miksein ja Xamkin rooli hankkeissa tulee selkeyttää ja turvata, jotta maakuntaan ja Mikkelin seudulle ohjautuva raha saadaan maksimoitua.

– Hankkeissa pyörii useita miljoonia ja ne tuovat rahaa Mikkelin ulkopuolelta. Niiden pyörittämiseen tarvitaan muuta tahoa. Joissakin asioissa kaupungin lautakunta-, hallitus- ja valtuustokäsittely ovat liian hitaita. Yhtiön hallitus voi kokoontua vaikka samana iltana. Hankkeiden hoitaminen ei saa kuitenkaan vaarantua muutosten takia, Kuikka korostaa.