Etu- ja sukunimien sääntelyn viisi uudistusta – neljä etunimeä ja sukunimiyhdistelmät sallittaisiin

Työryhmän mukaan esimerkiksi etunimen aiheuttamaa haittaa pitäisi arvioida eri tavoin, kun kyseessä on lapselle annettava nimi tai aikuisen tekemä nimenmuutos.

etunimet
Nimiuudistuksessa lapsi voi saada neljä etunimeä ja yhdistelmäsukunimen.
Yle Uutisgrafiikka/Leena Luotio

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa nimien valinnanvapauden lisäämistä.

Työryhmän mietinnön mukaan etunimien sukupuolisidonnaisuudesta ei luovuttaisi. Nimet, joiden ei katsota vakiintuneen yhden sukupuolen nimiksi, olisivat edelleen molempien sukupuolten käytettävissä.

Uusi lainsäädäntö toisi seuraavat muutokset nykytilanteeseen verrattuna.

1. Neljäs etunimi mahdolliseksi

Työryhmä ehdottaa, että etunimiä voisi jatkossa ottaa nykyisen kolmen sijaan neljä. Etunimen ei enää tarvitsisi olla kotimaisen nimikäytännön mukainen.

Ehdotettua uutta etunimeä arvioitaisiin suhteessa kaikkiin Suomessa käytössä oleviin etunimiin. Sillä ei olisi enää väliä, minkä maan nimikulttuurista nimi on lähtöisin.

Etunimen hyväksyttävyyteen liittyviä esteitä tarkennettaisiin siten, että muun muassa etunimen aiheuttamaa mahdollista haittaa pitäisi arvioida eri tavalla, kun kyseessä on lapselle annettava nimi tai täysi-ikäisen ihmisen tekemä nimenmuutos.

Lapsen nimenantovelvoitteen määräaikaa nostettaisiin nykyisestä kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

2. Sukunimien yhdisteleminen sallittaisiin

Työryhmän mukaan kahdesta eri sukunimestä voisi muodostaa sukunimiyhdistelmän. Tällöin esimerkiksi lapsella voisi olla nimiyhteys molempiin vanhempiinsa, jos vanhemmilla on eri sukunimet.

Ehdotuksen mukaan sukunimiyhdistelmien salliminen huomioisi nykyistä paremmin perheiden erilaiset tilanteet sekä lisäisi tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä muun muassa avoliitto- ja uusperheissä.

Puolisoiden oikeus koostaa sukunimiyhdistelmä toistensa sukunimistä antaisi heille mahdollisuuden muodostaa nimiyhteyden toisiinsa siten, että kumpikaan ei joutuisi luopumaan omasta nimi-identiteetistään tai nimiyhteydestä mahdolliseen lapseen, työryhmä perustelee.

Puolisoilla olisi jatkossakin mahdollisuus valita yksi yhteinen sukunimi, joka siirtyy lapselle.

Työryhmän ehdotuksen mukaan alaikäisen lapsen sukunimi voisi tietyissä tilanteissa muodostua vieraan valtion nimikulttuurin mukaisesti esimerkiksi vanhemman tai isovanhemman nimestä.

3. Yhteinen sukunimi mahdolliseksi avoliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa

Työryhmä ehdottaa, että pitkään jatkuneessa avoliitossa elävät parit voisivat hakea yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää. Avopuolisoilla olisi oikeus yhteiseen sukunimeen, jos he ovat asuneet samassa taloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Oikeus yhteiseen sukunimeen tai sukunimiyhdistelmään koskisi myös rekisteröidyssä parisuhteessa olevia pareja.

4. Maistraatille lisää valtaa sukunimien muuttamisessa

Työryhmä yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi sukunimen muuttamista koskevia menettelyjä maistraatissa.

Maistraatissa voitaisiin ratkaista itsenäisesti nimiasioita, jotka eivät edellytä nimilautakunnan asiantuntemusta.

5. Nimiasiat sähköiseen käsittelyyn

Ehdotuksen mukaan nimiasioiden käsittelyssä siirryttäisiin sähköiseen käsittelyyn. Uudistuksen tavoitteena on, että yksinkertaiset ilmoitusasiat ja nimenmuutokset hoituisivat automaattisesti. Maistraatti ratkaisisi harkintaa vaativat tapaukset.

Sähköinen käsittely lyhentäisi käsittelyaikoja ja helpottaisi kansalaisten arkea rutiininomaisissa nimiasioissa.

Työryhmän mukaan näillä ehdotuksilla toteutettaisiin hallituksen tavoitteita sääntelyn sujuvoittamisesta, normien purkamisesta ja hallinnollisen taakan keventämisestä sekä julkisten palveluiden digitalisoimisesta.