Vieraan kielen puhuminen kuormittaa ääntä – tulkeilla ja opettajilla ääniongelmia

Vieraan kielen puhuminen näyttää aiheuttavan muutoksia etenkin puhekorkeuteen.

Äänihuulivaivat
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Vieraan kielen puhuminen vaikuttaa ihmisen ääneen. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan vierasta kieltä puhuvalla muutoksia tulee erityisesti äänen korkeuteen.

– Näyttää siltä, että kun puhuu vierasta kieltä, niin sitä puhuu eri lailla kuin omaa äidinkieltään. Äänihuulilla tekee tiukempaa sulkua, tuottaa puristeisempaa ääntä. Puristeisuus puolestaan lisää äänentuottoon liittyvää äänihuulten kuormitusta, sanoo tutkija Kati Järvinen.

Tutkimukseen kuului myös kuuntelukokeita, joiden mukaan puristeisuuden ja äänen tuotannon työläyden lisääntyminen oli Järvisen mukaan korvin kuultavaa.

Ääneen muutoksia

Tutkimukseen osallistui 20 suomea ja 23 englantia äidinkielenään puhuvaa henkilöä.

Koehenkilöiltä äänitettiin luenta- ja spontaanipuhenäytteet sekä äidinkielellä että vieraalla kielellä. Lisäksi heiltä kerättiin kyselylomakkeella heidän omia näkemyksiään äänen muutoksista, joita äidinkielestä vieraaseen kieleen vaihtaminen aiheuttaa. Ääninäytteet analysoitiin sekä akustisin menetelmin että kuulonvaraisesti.

Kun on kuormittunut paljon, äänihuuliin saattaa tulla esimerkiksi kudosvaurioita. Puristeisessa äänen tuotossa äänihuuliin helposti syntyy kyhmyjä.

Kati Järvinen

– Suomalaiset tuppaavat nostamaan äänen korkeutta englantia puhuessaan. Englantia äidinkielenään puhuville ei tullut niin selkeätä muutosta puhekorkeuteen, Kati Järvinen arvioi..

– Äänen laatua kuvaavat menetelmät ja kuulonvarainen analyysi osoittivat, että ääni muuttui useissa tapauksissa puristeisemmaksi vieraalla kielellä puhuttaessa. Niinikään äänen kuormituksen annosmittauksissa oli nähtävissä suuntaus kuormituksen lisääntymiseen vieraalla kielellä puhuttaessa.

Käheyttä ja kyhmyjä äänihuuliin

Järvisen mukaan vieraan kielen puhumiseen liittyvillä äänentuoton muutoksilla voi olla kauaskantoisia seurauksia, sekä subjektiivisia äänen väsymisen tuntemuksia että myös äänihuulten ylikuormittumista. Äänen ylikuormituksen seurauksena taas voi syntyä erilaisia ääniongelmia ja varsinaisia äänihäiriöitä, kertoo Kati Järvinen.

– Ääniongelma on silloin, kun henkilö kokee, että hänellä on ongelma äänessä. Tulee äänen väsymistä ja käheytymistä. Sellaisia oireita, mitä paljon puhuvat usein havaitsevat äänessään.

Suomalaiset tuppaavat nostamaan äänen korkeutta englantia puhuessaan. Englantia äidinkielenään puhuville ei tullut niin selkeätä muutosta puhekorkeuteen.

Kati Järvinen

Äänihäiriöt ovat jo hankalampi juttu, sanoo Järvinen.

– Kun on kuormittunut paljon, äänihuuliin saattaa tulla esimerkiksi kudosvaurioita. Puristeisessa äänen tuotossa äänihuuliin helposti syntyy kyhmyjä. Kudos yrittää selvitä kuormituksesta.

Vieraat kielet osa arkipäivää

Vieraan kielen puhumisesta on tullut osa arkea. Esimerkiksi entistä kansainvälisempi asettaa kielitaidolle koko ajan kasvavia vaatimuksia. Lisäksi sellaiset ammattiryhmät, kuten tulkit ja vieraiden kielten opettajat, puhuvat vierasta kieltä erittäin paljon jokapäiväisessä työssään.

Tutkimuksen mukaan tulkkien ja opettajien äänenkäyttöä tutkittaessa on havaittu heidän kärsivän ääniongelmista. Näihin ongelmiin voi olla useita syitä, esimerkiksi haasteelliset työolot, suuri äänessä oloaika työpäivän aikana sekä työn aiheuttama henkinen kuormitus.

Kati Järvisen mukaan on myös mahdollista, että työnkuvaan kuuluva vieraalla kielellä puhuminen saattaa sinällään aiheuttaa äänentuottoon muutoksia ja sitä kautta vaikuttaa ääniongelmien syntyyn.

Optimaalista äänenhkäyttöä harjoiteltava

Kati Järvinen arvioi, että vieraan kielen puhumiseen liittyvillä äänentuoton muutoksilla voi olla monia seurauksia, joten vieraan kielen opiskelijoiden äänenkäyttöön olisi syytä kiinnittää huomiota jo opiskeluvaiheessa. Esimerkiksi tulkeilla tai opettajilla ei nykyään ole pakollisia äänenkäytön kursseja.

– Optimaalinen äänenkäyttä äidinkielellä ei välttämättä siirry vieraan kielen puhumiseen. Sen takia olisi tärkeää, että ääniharjoituksia tehtäisiin myös vieraalla kielellä. Ensin pitää kuitenkin osata tuottaa ääni oikein omalla kielellä ja oppia tuntemaan oma äänentuottoelimistönsä, korostaa Kati Järvinen.

Filosofian maisteri Kati Järvisen Puhetekniikan ja vokologian alaan kuuluva väitös (siirryt toiseen palveluun) Äänen piirteet vieraan kielen puhumisessa - Tutkimus äänestä suomi ja englanti L1 ja L2 kielenä) tarkastetaan Tampereen yliopistossa 12.5.