Hyppää sisältöön

Luke: Inarista nousi 160 tonnia kalaa – yli puolet siikaa

Luonnonvarakeskuksen mukaan Inarijärvesta saatiin saaliiksi siikaa viime vuonna 86 tonnia, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kuva: Minna Aula / Yle

Luonnonvarakeskuksen mukaan Inarijärven kalasaalis oli noin 159 tonnia viime vuonna. Kotitarvekalastajat pyydystivät kokonaissaaliista 50 prosenttia, kaupalliset kalastajat 30 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset virkistyskalastajat ja mökkiläiset yhteensä 20 prosenttia.

Siikasaalis kasvoi noin 86 tonniin eli 12 prosenttia edellisvuodesta. Siikasaaliin kasvu johtui kaupallisten kalastajien saaliiden sekä isorysä- ja verkkosaaliiden paranemisesta. Luken mukaan isorysäkalastus päästiin aloittamaan harvinaisen aikaisin jo toukokuun lopulla lähes ennätysvarhaisen jäänlähdön ansiosta.

Punalihaisten petokalojen saaliit pienenivät edellisvuodesta. Taimenta saatiin hieman yli 20 tonnia, nieriää eli rautua noin neljä tonnia ja harmaanieriää noin kaksi tonnia. Harmaanieriäsaalis romahti edellisvuodesta peräti 43 prosenttia.

Harmaanieriä harvinaistuu jatkossa

Harmaanieriäistutukset loppuivat vuonna 2012. Luke arvioi, että laji käy tulevina vuosina harvinaiseksi saaliiksi Inarijärvessä kuten järvilohikin on jo pitkään ollut.

Siian ja taimenen jälkeen kolmanneksi suurin saalis saatiin muikusta, jonka saalis pysyi ennallaan. Muikun pyynnin sivusaaliina tulevan kääpiösiian eli reeskan saalismäärä kasvoi.

Harjuksen, hauen ja ahvenen saaliit pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta madesaalis laski jonkin verran. 

Suurin osa verkoilla

Inarijärven kokonaissaaliista 74 prosenttia pyydettiin erilaisilla verkoilla. Siikasaaliista verkoilla saatiin 82 prosenttia ja isorysillä 16 prosenttia.

Taimensaaliista verkoilla saatiin 59 prosenttia, vapapyynnillä 30 prosenttia ja loppuosuus pitkäsiimalla.

Myös raudun ja harmaanieriän saaliista hieman yli puolet saatiin verkoilla. Muikkusaaliista 83 prosenttia saatiin verkoilla ja loput talvinuotalla.

Harjuksesta 60 prosenttia saatiin vapapyydyksillä.