Sodankylään suunnitellaan täysin uutta 500 asukkaan kylää

Suunnitteilla oleva kylä tuottaa itse oman energiansa ja sieltä voi hurauttaa robottibussilla Sodankylän keskustaan.

Sodankylä
Sodankylän raitti
Jos suunnitelmat toteutuvat, uudesta kylästä pääsisi matkaamaan robottibussilla Sodankylän keskustaan.Raimo Torikka/Yle

Sodankylään on perusteilla uusi, 500 asukkaan kylä. Suunnitelmien mukaan kylään nousee muun muassa oma biovoimalaitos, kalankasvattamo, kasvihuone ja hotelli.

Kylään houkutellaan asukkaita pääasiassa Sodankylän ulkopuolelta.

– Olemme vieneet hanketta eteenpäin jo pitkään Sodankylän kunnan kanssa. Meillä on yhteinen näkemys siitä, että vähintään neljä viidesosaa väestä pitäisi saada tulemaan muualta. Se hyödyttää kuntatalouttakin merkittävästi, kertoo hanketta vetävän Arctic Smartness Village Oy:n toimitusjohtaja Juri Laurila.

Uuden kylän sijaintia ei ole vielä paljastettu, mutta se on Laurilan mukaan kaivosalueiden läheisyydessä. Nimi ratkaistaan sodankyläläisille järjestettävässä nimikilpailussa.

Osa suurempaa hanketta

Mallikylä syntyy osana hanketta, jossa maaseudun uudelleenasuttamista lähestytään uudesta näkökulmasta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on perustaa mallin mukaisia kyliä muuallekin.

Tällä hetkellä kylien suurin ongelma on pääomapako, kertoo Laurila.

– Tässä se estetään omalla energiatuotannolla. Kylissä on tarkoitus tuottaa kaikki kylän tarvitsema lämpö, sähkö ja liikennepolttoaine. Lisäksi kylään tulee erilaisia yksiköitä, jotka toimivat symbioosissa toistensa kanssa.

Mallia on otettu esimerkiksi Uudestakaupungista, missä biovoimalaitos, kalankasvatuslaitos ja kasvihuone tekevät yhteispeliä: Biovoimalaitoksessa tuotetaan lämpöä kalankasvattamoihin ja kasvihuoneisiin. Kasvihuoneessa hyödynnetään kalankasvattamossa syntyvää ravinteikasta vettä ja hiilidioksidia. Tämän lisäksi kummastakin saadaan raaka-aineita lämpöenergian tuottamiseen.

Uudenlaisessa kokeilussa keskitytään myös älyliikenteen kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä yliopistojen kanssa. Haaveissa on esimerkiksi robottibussi, joka kulkisi kylän ja Sodankylän välillä.

Laurila arvioi, että kylään työllistyy suoraan yli 100 henkilöä.

Yhteistyötä kunnan kanssa

Hanke on vielä alkutekijöissään ja sen rahoittamiseen etsitään erilaisia malleja. Se on jo selvää, että rahoituksessa yhdistetään monenlaisia rahavirtoja julkisesta rahoituksesta joukkorahoitukseen ja jakamistalouteen.

Laurila kertoo, että kylälle on etsitty ja suunniteltu sopivia maa-alueita Sodankylän kunnan kanssa. Hankkeen tiimoilta on oltu yhteydessä myös valtioneuvoston kansliaan, maa- ja metsätalousministeriöön sekä työ- ja elinkeinoministeriöön. Sen enempää hän ei suostu maanomistussuhteista kertomaan.

– Rakentaminen alkaa toivottavasti 2-3 vuodessa, mutta on vielä vaikea sanoa, missä vaiheessa kylä on valmis, Laurila sanoo.