KHO muutti ratkaisuja turvapaikanhakijoiden palautuksista: Henkilökohtaiset olot pitää huomioida

Ratkaisut ovat merkittäviä, koska ne linjaavat lain soveltamista tästä eteenpäin.

turvapaikanhaku
Mielenosoitus turvapaikanhakijoiden palautusta vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä 3. huhtikuuta 2017.
Mielenosoitus turvapaikanhakijoiden palautusta vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä 3. huhtikuuta.Seppo Samuli / Lehtikuva

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on puinut kansainvälisen suojelun myöntämistä afganistanilaisille turvapaikanhakijoille. KHO ratkaisi neljä tapausta, joista kahdessa puitiin Afganistanin turvallisuustilannetta ja kahdessa perheiden mahdollisuutta sisäiseen pakoon eli asumiseen muulla kuin kotipaikkakunnallaan.

Ratkaisut ovat vuosikirjapäätöksiä, jotka linjaavat nyt lain soveltamista vastaavissa tapauksissa. KHO ratkaisi neljästä tapauksesta kaksi turvapaikanhakijoiden hyväksi.

Päätöksiin vaikuttivat Afganistanin turvallisuustilanteen lisäksi turvapaikanhakijoiden henkilökohtaiset olosuhteet. Afganistanin konfliktille on ominaista turvallisuustilanteen suuri paikallinen ja ajallinen vaihtelu.

KHO katsoi, että tietyissä tilanteissa Afganistanin huono turvallisuustilanne jo sellaisenaan estää turvapaikanhakijan palauttamisen kotialueelle. Jos näin ei ole, asiaa on arvioitava ottamalla huomioon myös hakijan henkilökohtaiset olot.

Ensimmäisessä tapauksessa KHO päätyi siihen, että hakijoita ei tullut palauttaa kotialueelleen, kun otettiin huomioon kotialueen turvallisuustilanne ja henkilökohtaiset olosuhteet. Toisessa tapauksessa hakijan palauttamiselle ei ollut estettä. Tässä jutussa oli kyse siitä, voiko hän matkustaa Kabulista kotialueelleen turvallisesti.

Turvaverkko puuttui

Muissa kahdessa tapauksessa Maahanmuuttovirasto oli katsonut, ettei turvapaikanhakijoita voitu palauttaa Afganistaniin kotialueelleen. Kansainvälistä suojelua ei ollut kuitenkaan myönnetty, koska heillä oli nähty olevan mahdollisuus Afganistanissa sisäiseen pakoon.

KHO hyväksyi toisen perheen valituksen ja piti sisäistä pakoa kohtuuttomana. Näin ollen perheelle oli myönnettävä Suomesta kansainvälistä suojelua. KHO korosti, että perhe oli asunut miehen lapsuutta lukuun ottamatta koko elämänsä Iranissa. Perheellä ei ollut Kabulissa tai muuallakaan Afganistanissa sukulaisia tai muuta turvaverkkoa. Ratkaisuun vaikutti myös se, että naisen lähisukulaiset asuivat jo laillisesti Suomessa.

Toisen perheen valituksen KHO hylkäsi. Ratkaisuun vaikutti se, että perhe asui jo ennen Suomeen saapumistaan Afganistanissa ja heillä oli ollut myös Kabuliin siteitä.