1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Terrafame

Terrafamen suunnittelema jäteratkaisu herättää kritiikkiä – uusi kaatopaikka maksaisi 20 miljoonaa

Kaivosyhtiön mukaan ympäristölupaan sisältyvä uusi kaatopaikka olisi luonnonsuojelullisesti perusteeton.

Terrafame
Geotuubi.
Terrafame-kaivosyhtiö haluaa pysyvän kaatopaikan noin 800 000 kuutiolle sakkoja ja lietteille kuvan kaltaisiin geotuubeihin ja Urkin altaaseen

Kaivosyhtiö Terrafame ei ole taipumassa kaivoksen saamassa ympäristöluvassa määriteltyyn kaatopaikkaan Sotkamossa.

Luvan mukaan kaivoksesta jääneet sakkakasat pitäisi sijoittaa kaatopaikalle, jonka pohja on eristetty maasta.

Terrafamen mielestä sakkojen peittäminen sekä suotovesien kerääminen riittää.

Kaivoksen ympäristölupiin sisältyy erillinen kaatopaikka pohjarakenteineen, muistuttaa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

– Oikeuksien päätökset lähtevät siitä, että nämä sakat, jotka ovat hyvin hankalia, pitää käsitellä asianmukaisesti, Pokka toteaa.

Kiistassa on kyse Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) maaliskuussa kuuluttamasta kaivosyhtiön kaatopaikkahankkeesta ja ympäristölupahakemuksesta sakkojen ja lietteiden loppusijoittamiseksi. (siirryt toiseen palveluun)

Terrafamen kaivosalueen kyltti.
Pasi Peiponen / Yle

Terrafame valittaa - ympäristöministeriön kansliapäällikkö patistaa

Aiemmin Talvivaara-kaivosyhtiö ja nyt myös Terrafame ovat valittaneet ympäristölupaan sisältyvästä kaatopaikasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valituskierre oikeusasteissa tuottaa selkeästi viiveen, joka on ympäristön tilalle huono asia

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on edellyttänyt loppusijoittamaan pilaantuneet maamassat “ympäristöluvan saaneelle kaatopaikalle vuoden 2016 loppuun mennessä”.

Terrafamen perustelut eivät saa ympäristöministeriön kansliapäällikköä peittelemään turhautumistaan.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.Pasi Peiponen / Yle

– Tämän Kainuun kaivosasian kanssa on jouduttu elämään melkoista valitus- ja oikeuskäsittelysumppua. Se on varmaan asianosaisille, jotka tuolla Kainuussa elävät, varsin viheliäistä.

Uusi kaatopaikka pohjaratkaisuineen maksaisi vuonna 2015 tehdyn selvityksen mukaan vajaat 20 miljoonaa euroa.

Kohtuuton vai kohtuullinen summa – kaikkien kaivokseen upotettujen satojen miljoonien rinnalla?

– Tähän tietysti ympäristöjuristi sanoo, että oikeushan siihen kannan ottaa, onko se kohtuullinen vai kohtuuton, Pokka muistuttaa.

Yhtiö myöntää vaaraominaisuudet

Kaivosyhtiö on hakenut loppusijoituspaikkaa kipsisakka-altaan vuodon aikana 2012 syntyneille metallihydroksidisakoille ja pilaantuneille lietteille.

Sakat sisältävät nikkeliä, sulfaattia, sinkkiä ja uraania. Sakkojen määräksi kaivosyhtiö arvioi noin 800 000 kuutiota.

Terrafame esittää, että uudet sijoitusalueet määriteltäisiin kaivannaisjätteiden alueiksi.

Yhtiö myöntää, että sakoilla on asetusten tarkoittamia vaaraominaisuuksia, mutta riskiarvion perusteella sijoittamisesta ei aiheudu merkittävää uhkaa ympäristölle.

Terrafame: ei uusia pohjarakenteita altaaseen - sakat peitetään

Terrafame esittää sakkojen loppusijoittamista niin kutsuttuun Urkin altaaseen ja geotuubikentille. Sakat ovat tällä hetkellä tilapäisissä altaissa.

Pohjan rakentamisen sijaan Terrafame peittäisi sakat maa-aineksilla ja geovahvikekankaalla. Geotuubit peitettäisiin maakerroksella sellaisenaan.

Yhtiö esittää lupahakemuksessaan, että suotovedet kerätään, käsitellään ja hyödynnetään kaivosalueella tai johdetaan päästökiintiöiden puitteissa vesistöön.

Suotovedet ovat jätteiden läpi suodattunutta sadevettä ja lumen sulamisvettä.

Terrafamen tieopaste.
Pasi Peiponen / Yle

Kaivosyhtiön mukaan riski pohjaveden pilaantumisesta on pieni, koska metallien liukoisuudet ovat pääosin pieniä.

Leviämistä laajemmalle alueelle ei todennäköisesti myöskään tapahdu, koska alueen pohjavettä ei käytetä eikä lähialueella ole asutusta, perustelee Terrafame asiaa jätehakemuksessaan.

SLL: "Kaivoksen historian huonoin hakemus"

– Se on kaivoksen historian huonoin ympäristölupahakemus.

Näin jyrähtää Terrafamen kaatopaikkahankkeesta Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin kaivosvastaava Antti Lankinen.

– Pohjavesien kannalta ratkaisua ei voida missään tapauksessa hyväksyä, Lankinen sanoo.

Kaivoksen pohjavesi on jo paikoitellen pilaantunutta kaivoksen alla, Yle kertoo Terrafamen pohjavesiä käsittelevässä jutussa.

Kaivosyhtiö on Lankisen kanssa eri mieltä.

– Tehtyjen selvitysten ja arviointien perusteella esitetty ratkaisu on turvallinen, eikä se uhkaa ympärillä olevia pohjavesiä, Terrafamesta viestitetään Ylelle.

Vaatimus, jonka mukaan sakat olisi sijoitettava jätteen luokitusta vastaavalle kaatopaikalle on kohtuuton ja ympäristönsuojelullisesti perusteeton

Terrafame Oy 2.2.2017

Tutkija ei tyrmää mutta myöntää riskin pohjavedelle

Vanhempi tutkija Antti Pasanen Geologian tutkimuskeskuksesta (GTK) ei täysin tyrmää Terrafamen ehdottamaa kaatopaikkaratkaisua.

Pasanen oli vuonna 2013 tutkimassa kipsisakka-altaan vuodon vaikutuksia pohjaveteen.

Riski on silti olemassa, Pasanen muistuttaa.

– Pohjaveden riskin kannalta meidän tunnistama kallioperän ruhje kulkee siitä heti Urkin altaan pohjoispuolelta, ja se on meidän tutkimuksissa veden kuljetusruhje, Pasanen sanoo.

GTK:n tutkijan mukaan vesi, joka pääsee ruhjeeseen, laimenee myös kallioperän veden virtauksissa.

– Jos arvioidaan ihmiselle koituvaa riskiä, lähimmät ihmisasutukset ovat noin kahdeksan kilometrin päässä. Sinänsä pidän riskiä aika pienenä.

Pasasen mukaan riski pienenee, jos ehdotettu veden hallinta toimii kunnolla ja pohjan ja patojen läpi suodattuvat vedet kerätään.

– Luonnontieteelliseltä kannalta tämä on mahdollinen ratkaisu. Jättäisin pallon nyt Terrafamelle. Millaisen viestin he haluavat itse jättää lähialueen asukkaille ja muille? Pasanen sanoo.

Maisema Terrafamen kaivoksella.
Pasi Peiponen / Yle

Suomen luonnonsuojeluliitossa (SLL) ollaaan on toista mieltä.

– Kyseessä ei ole tavanomainen kaivosjäte, sakkojen alkuperän ja koostumuksen takia, sanotaan SLL:n kannanotossa kaivosyhtiön hakemukseen.

Jätteet maakuoppaan ja jätetään ne sinne. Millainen viesti se on? Minä en voi ymmärtää sitä

Antti Lankinen, Suomen luonnonsuojeluliitto

SLL:n Antti Lankisen mukaan Terrafamen ehdotuksessa joudutaan vuosikymmeniä kestäviin suotovesien mutta myös pohjavesien käsittelyyn.

Metallien suodattumista tapahtuu väistämättä patojen läpi, mutta myös maaperän kautta pohjaveteen.

Ympäristöministeriön kansliapäälliköllä on viesti Terrafamelle:

– Yrityksen on pakko nämä ympäristön parantamisen toimet tehdä, jos se aikoo toimintaansa jatkaa ja mainettaan parantaa.

Terrafamesta myös illan A-studiossa tänään ma klo 21 TV1:llä.

Lue seuraavaksi