Oikeus hylkäsi vaatimuksen – uskonnollisille yhteisöille ei taata verovähennystä Rovaniemellä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt kolmen uskonnollisen yhteisön vaatimuksen saada huojennusta Rovaniemen kaupungin kiinteistöverosta uskonnollisille yhdistyksille.

Rovaniemi
Rovaniemen kaupungintalo
Perttu Ruokangas / Yle

Rovaniemen helluntailähetys ry, Rovaniemen rauhanyhdistys ry. ja Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry. ovat hakeneet muutosta Rovaniemen kaupunginhallituksen päätökseen, jonka mukaan vain tietyillä yleishyödyllisillä yhteisöillä on mahdollisuus hakea huojennusta kiinteistöverosta.

Päätöksessä lueteltuihin yhteisöihin kuuluvat mm. maamiesseurat, kotiseutuyhdistykset, nuorisoseurat ja työväenyhdistykset. Listassa ei mainita erikseen uskonnollisia yhteisöjä, mutta huojennusta voivat hakea myös vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvat yleishyödylliset yhteisöt, joiden toimintaa kaupunki tukee avustuksin.

Valituksen tekijät vaativat ensin kaupunginhallitusta muuttamaan päätöstään siten, että listaan tulisi myös maininta uskonnollisista yhteisöistä. Kaupunginhallituksen päätettyä huhtikuussa 2016, että listaa ei muuteta, yhteisöt vaativat kaupunginhallitusta oikaisemaan päätöksensä.

Kun helmikuussa 2017 Rovaniemen kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen, yhdistykset valittivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiasta.

Hallinto-oikeus päätti huhtikuussa, että se ei käsittele valitusta, koska kyse on päätösasian valmistelusta eikä varsinaisesta veropäätöksestä. Hallinto-oikeuden mukaan uskonnolliset yhteisöt voivat hakea huojennusta kiinteistöveroon yleishyödyllisyyden ja kaupungin määrittelemien kriteerien mukaan.

Hallinto-oikeus mainitsee päätöksissään erikseen, että se ei ole ottanut kantaa siihen, onko valituksen tehneillä yhteisöillä mahdollisuus valittaa ennen vuotta 2016 tehdyistä verohuojennuspäätöksistä.