KKV: Autoliikkeet mainostaneet kuluttajaluottoja puutteellisesti ja epäselvästi

Yli puolet valvonnan kohteessa olevista mainoksista sisälsi epäselviä tai vajavaisia tietoja auton ostoon tarkoitetuista luotoista.

Automainonta
autoja rivissä
Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Auton ostamiseen tarkoitettuja luottoja on mainostettu kuluttajille puutteellisilla ja epäselvästi esitetyillä tiedoilla, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Kuluttaja-asiamiehen ja aluehallintoviranomaisten toteuttama valvontakampanja osoitti, että useissa mainoksissa korostettiin yhtä luoton tietoa ja muut laissa edellytetyt tiedot esitettiin pikkuprintillä.

Aluehallintoviranomaiset tarkastivat 1 078 lehdissä ja suoramarkkinoinnissa julkaistua automainosta syksyllä 2016. Valvonnan kohteena oli luotonvälittäjänä toimivien autoliikkeiden mainonta. Näistä mainoksista yli puolessa luottoja markkinoitiin puutteellisin tiedoin.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Gunveig Pekkinen kertoo, että erityisesti tv-mainonnassa esiintyi puutteita.

– Televisio on haastava, koska siellä esitetään luottoon liittyviä tietoja, jotka menevät niin nopeasti, ettei kuluttaja ehdi niitä nähdä.

Jos mainonnassa ilmoitetaan yksikin luoton ehtoja koskeva tieto, esimerkiksi kuukausierän suuruus, myös muut lain vaatimat tiedot on annettava samassa yhteydessä selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Näitä ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa luoton kokonaiskustannukset, nimelliskorko ja todellinen vuosikorko.

"Alan pitäisi varmaan katsoa peiliin"

Autoalan mainontaan on jouduttu puuttumaan aikaisemminkin.

– Olemme keskustelleet autoalan kanssa ja puuttuneet yritysten kuluttajaluottojen mainontaan aikaisemminkin. Minkä takia vuodesta toiseen on puutteita mainonnassa? Siinä alan pitäisi varmaan katsoa peiliin.

Pekkisen mukaan valvontakampanjan yhteydessä aluehallintoviranomaiset puuttuivat yritysten mainontaa kehotuskirjeellä.

– Yleensä kun markkinointiin puututtiin, niin sitä oikaistiin.

Pekkisen mukaan valvonnassa ei korostunut mitään yksittäistä yritystä.

– Yrityksissä oli puutteita aika tasaisesti. Saattoi olla niinkin, että yrityksellä oli autoliikkeitä eri paikkakunnilla ja yhdessä paikkakunnassa oli kaikki tiedot mainonnassa oikein ja toisella paikkakunnalla taas oli puutteita.

Kuluttaja-asiamiehelle osoitetuissa selvityksissä luotonantajat vetosivat siihen, etteivät ne olleet osallisina televisionmainoksen toteuttamisessa.

Kuluttaja-asiamies kuitenkin katsoo, että luotonantaja vastaa aina kuluttajaluoton tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta riippumatta siitä, onko luotonantaja osallistunut tarjoamiensa luottojen mainonnan suunnitteluun, tilaamiseen tai rahoittamiseen.