Lapissa kiskotaan päihteitä – ehkäisevään päihdetyöhön panostaminen kuitenkin vähäistä

Aluehallintoviraston mukaan Lappi on johtava maakunta alkoholin myynnissä, tupakoinnissa ja nuuskan käytössä. Lapin kunnissa ehkäisevään päihdetyöhön panostaminen on kuitenkin vähäistä.

Lapin maakunta
Mitä pitää tehdä, jos lapsi juo, lapsi, alkoholi, päihde, lapsijuoppo, päihde, päihteet, nuori, juominen,
Yle

Lapissa panostetaan vähän ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, vaikka Lappi on monelta osin kärkimaakunta päihteiden käytössä. Aluehallintoviraston mukaan Lappi on johtava maakunta alkoholin myynnissä, tupakoinnissa ja nuuskan käytössä.

– Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan lappilaisista yli 20-vuotiaista noin kolmannes ilmoitti käyttävänsä liikaa alkoholia vuonna 2015 ja Lapin maakunta johtaa maakuntien tupakointitilastoa yli 20-vuotiaiden keskuudessa. Kouluterveyskyselyn mukaan nuoret pojat Lapissa nuuskaavat huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa, kirjoitetaan viraston tiedotteessa.

Vaikka Lappi on päihteiden käytössä johtava maakunta, kuntien rakenteet eivät tue ehkäisevää päihdetyötä.

– Vain noin kolmanneksessa Lapin kunnista rakenteet ovat lain ja hyväksi todettujen ehkäisevän päihdetyön perusrakenteiden mukaisia.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että alkoholi, tupakka, huumeet ja rahapelit aiheuttavat vakavia haittoja myös muille kuin käyttäjälle itselleen. Lappi johtaa myös maakuntien tilastoa rahapelaamisen ongelmaksi kokeneiden suhteen.

– Lappi johtaa myös maakuntien tilastoa rahapelaamisen ongelmaksi kokeneiden suhteen.

Tilanne on huonontunut

Aluehallintoviraston mukaan Lapin kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat huonontuneet vuodesta 2013 ja yli 40 prosentilla kunnista puuttui ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, jonka tehtävänä on johtaa, seurata ja arvioida ehkäisevän päihdetyön toteutumista kunnassa.

Toimielin voi nimetä monialaisen työryhmän toteuttamaan kunnan ehkäisevää päihdetyötä. Tällainen ryhmä oli nimetty yli 40 prosentille kunnista.

Kuitenkin 85 prosentilla Lapin kunnista oli nimetty ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö ja 86 prosentilla kunnista oli ehkäisevän päihdetyön suunnitelma.

– Mutta yhdyshenkilöille ei ole riittävästi työaikaa tehtäväänsä varten, vaan he hoitavat sitä oman toimensa ohessa.

Avin mukaan strategiatyön osalta Lapissa on tapahtunut positiivista kehitystä.