Etujärjestöt jyräisivät kotihoidon tuen – näin lapsesi hoito muuttuisi

Perhevapaamalleista on tehty kilvan esityksiä, joilla hallitukseen halutaan vaikuttaa. Suomen Yrittäjien tuore esitys rahoittaisi uudistuksen leikkaamalla yritystukia.

talous
Pieni lapsi leikkii hiekalla leikkipuistossa.
Ritva Tarkki / Yle

Suomen Yrittäjät ei halua määrittää erilaisten perhevapaiden pituuksia. Perhevapaiden kesto ei ole järjestölle kynnyskysymys, vaan uudistuksesta syntyvät kustannukset.

Uudistumallinsa ovat jo aiemmin esitelleet EK, SAK ja Akava, kuten myös useat puolueet. Etujärjestöjen esityksissä perhevapaiden kokonaiskesto vaihtelee. Kokonaiskesto tarkoittaa äitiys- ja isyysvapaata, vanhempainrahakautta ja kotihoidon tukea.

Tilastografiikka perhevapaiden kestosta.
Yle Uutisgrafiikka

Lisää joustavuutta ja naisia työelämään

Useimmissa malleissa on äidille tai isälle jyvitetyt kiintiöt. Loput vanhempainrahakauden kuukaudet he voivat jakaa keskenään eri tavoin.

Myös muu kuin ydinperheeseen kuuluva voisi hoitaa lasta. Etuuksia voi myös siirtää nykyistä vapaammin vanhemmalta toiselle tai siirtää perheelle sopivampaan ajankohtaan.

Eri uudistusehdotusten keskeinen idea on lisätä joustavuutta ja saada naisia lisää työmarkkinoille. Suomessa naiset ovat keskimäärin enemmän hoitamassa pieniä lapsia kotona kuin muissa Pohjoismaissa.

Yritystuet leikkuriin, tasausta verovaroista

Suomen Yrittäjät haluaa joustavampaa käyttöä erityisesti yrittäjävanhemmille, jotka eivät järjestön mielestä pysty käyttämään päivärahapäiviä kuten palkansaajavanhemmat.

Rahoituspohjaa pitäisi laajentaa koko perhevapaamallin uudistamisessa. Yrittäjät haluavat tasata lasta kotona hoitavien vanhempien palkkakustannuksia. Uusi etuus tulisi verovaroista.

Se tarkoittaisi, että työnantajalle korvattaisiin verovaroista vanhemman palkkakustannukset, jos hän hoitaa alle kymmenenvuotiasta lasta kotona. Yrittäjien laskelmien mukaan yhden lapsen kustannus on lapsen äidin työnantajalle kokonaisuudessaan noin 8000 euroa nettona.

Nykyisen vakuutusjärjestelmän - mitä rahoitetaan työntekijän ja työnantajan sairasvakuutusmaksuilla - menoja ei haluta lisätä yrittäjäkunnassa. Joustavuus ja valinnanvapaus ovat yrittäjille ensisijaisen tärkeitä arvoja.

Suomen Yrittäjät esittää uudistuksia, joiden hintalappu olisi noin 145 miljoonaa euroa vuodessa.

– Summa voitaisiin kerätä leikkaamalla yritystukia, sanoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

Järjestö on esittänyt maan hallitukselle listan yritystuista, jotka poistamalla säästettäisiin noin 550 miljoonaa euroa.

Kotihoidontuki lyhyemmäksi, painotus päivähoitoon

Elinkeinoelämän keskusliitto EK perustelee malliaan (siirryt toiseen palveluun) naisten saamisessa työmarkkinoille, tasa-arvon lisäämisellä ja työllisyyden parantamisella. EK:n ehdotuksessa vanhempainrahakausi jaettaisiin lähes tasan vanhempien kesken.

Kotihoidontuesta säästyy rahaa 115 miljoonaa euroa vuodessa, koska sen enimmäiskestoa lyhennettäisiin kolmesta vuodesta puoleentoista. Nämä rahat EK käyttäisi päivähoitopaikkoihin, joiden tarve kasvaisi, kun puolitoistavuotiaat voitaisiin laittaa päivähoitoon.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK (siirryt toiseen palveluun) pitää ongelmana sitä, että kotihoidontuki mahdollistaa pitkät poissaolot työmarkkinoilta, etenkin jos lapsia syntyy useita. Kotihoidontuesta voi näin tulla taloudellinen houkutin suhteessa matalapalkkatöihin. Järjestö poistaisi koko tuen.

SAK maksaisi vanhempainrahaa (nykytason mukaisesti) vuoden ja hoitorahaa puoli vuotta, joka olisi 800 euroa kuussa. Sekä vanhempainrahaa että hoitorahaa voisi käyttää eri jaksoina, esimerkiksi puolikkaina päivinä. Tämä toisi joustavuutta työelämään. SAK:n malli olisi lähes kustannusneutraali.

Akavan (siirryt toiseen palveluun)mallissa joustovapaa korvaisi kotihoidontuen ja joustavan hoitorahan. Joustovapaata voi käyttää, kunnes lapsi on seitsemän vuotta. Sen kokonaissumma on kaikille sama 4 500 euroa.

Kustannushaarukka vaihtelee suuresti riippuen etuuksien käyttöasteesta. Kustannukset kasvaisivat 20-138 miljoonaa euroa. Lisärahoitus kompensoituisi osaltaan lisääntyneen työllisyyden kautta. Akava huomauttaa, että jannustavaa uudistusta ei välttämättä pystytä tekemään ilman lisäkustannuksia.

Hallitukselle paineita

Poliittisesti perhevapaiden uudistamiseen kohdistuu kovia paineita. Hallituksen puoliväliriihessä asiaan ei silti puututtu.

Kokoomus on toivonut perhevapaiden uudistamista ja keskustakin on kannattanut asian selvittämistä, mutta toistaiseksi se on törmännyt perussuomalaisten vastustukseen.

Hallitus tosin käynnistää vielä tällä hallituskaudella koko sosiaaliturvan uudistamiseen tähtäävän selvityksen. Sen on määrä valmistua alkuvuodesta 2019. Sosiaaliturvaan kuuluvat vanhempainvapaat, joten se voi olla hyvä ajankohta uusille linjauksille.

Myös EU:n komissio on hiljan esittänyt, että isät käyttäisivät suuremman osan perhevapaista pienten lastensa kanssa.