"Yhtä työpaikkaa voi hakea jopa tuhansia hakijoita" – Keniassa kytee nuorisotyöttömyyden ruutitynnyri

Epäonnistuminen nuorisotyöttömyyden hoidossa voi heijastua lähivuosikymmeninä Eurooppaan ja aina Suomeen asti. Kenian työttömistä 80 prosenttia on alle 35-vuotiaita.

Kenia
Kibera Nairobi Kenia
Noin kahden neliökilometrin kokoinen Kibera on Afrikan toiseksi suurin slummi. Kiberassa asuu arvioiden mukaan yli miljoona ihmistä, joista puolella ei ole minkäänlaista työtä. Toni Määttä/Yle

NairobiJoukko nuoria opiskelee Tunapanda-instituutissa Kiberan slummissa, Kenian pääkaupungin Nairobin länsilaidalla. Täällä tarjotaan kolme kuukautta kestäviä it-alan kursseja, kuten ohjelmointia, graafista suunnittelua sekä 3D-mallinnusta ilmaiseksi slummin nuorille.

Lisäksi Tunapandassa opetetaan muun muassa ansioluettelon tekoa ja henkilöbrändäystä. Täällä, jos missä tiedetään, kuinka vaikeaa Keniassa on saada töitä.

– Työpaikan löytämiseksi pitää ponnistella tosissaan. Kilpailu on todella kovaa. Pitää olla luovempi ja sitoutuneempi varmistaakseen itselleen työpaikan, kertoo yksi opiskelijoista, Brian Niwevi.

Brian valmistui lukiosta viime vuonna. Hän toivoo saavansa syksyllä valtion kustantaman yliopistopaikan, sillä slummissa asuvalla nuorukaisella ei ole varaa koulumaksuihin. Yliopistopaikan saaminen on kuitenkin hyvin epävarmaa, sillä valtio maksaa vain muutaman hyvin lukiossa menestyneen opiskelijan yliopisto-opinnot.

Tunapanda Kibera Kenia
Brian Niwevi toivoo, että kolmen kuukauden opiskelu Tunapanda-instituutissa auttaisi myöhemmin työnsaannissa. Toni Määttä/Yle

Brianilla on kuitenkin selkeä tavoite, jota maan huono työllisyystilanne ei ainakaan vielä ole latistanut.

– Intohimoni on liiketalous, koska opiskelin sitä lukiossa. Haluaisin myös joskus perustaa oman yrityksen.

Tunapandassa nuoria kannustetaan tavoittelemaan unelmiaan, mutta päätavoite on kuitenkin saada mahdollisimman moni kiinni työelämään.

– Meillä on paljon nuoria, ei pelkästään Keniassa, vaan ympäri maailmaa, joilla on valtava tarve saada ilmaista itseään. Perimmäinen tarkoituksemme on kuitenkin saada nuoret työelämään ja tienaamaan rahaa, kertoo Mick Larson, toinen Tunapandan perustajista.

Larsonin mukaan tavoitteena on vastata työmarkkinoiden uusiin haasteisiin ja yhä digitalisoituvaan maailmaan.

– Maailma muuttuu huimaa vauhtia, erityisesti IT-ala. Kouluilla ympäri maailmaa on suuria vaikeuksia pysyä perässä valmistaessaan nuoria jatkuvassa murroksessa olevaan työelämään. Opetamme nuorille erilaisia taitoja, kuten ongelmanratkaisukykyä ja luovia ratkaisuja, joilla pärjätä nykypäivän työelämässä.

Jokaista työmarkkinoille tulevaa 300 000 nuorta kohden on tarjolla ainoastaan 16 000 työpaikkaa eli aivan liian vähän.

Mick Larson, perustaja, Tunapanda-instituutti

Lähtökohta ei ole helppo, sillä Afrikan toiseksi suurimmassa slummissa, noin kahden neliökilometrin kokoisessa Kiberassa asuu arvioiden mukaan yli miljoonaa ihmistä, joista puolella ei ole minkäänlaista työtä.

Itsekin Kiberassa asuva Larson tuntee ongelman liiankin hyvin ja sanoo, että työpaikkoja on nuorille koko maassa vain pieni murto-osa tarvittavasta määrästä.

– Erään suuren järjestön tilaston mukaan jokaista työmarkkinoille tulevaa 300 000 nuorta kohden on tarjolla ainoastaan 16 000 työpaikkaa. Jo tämänkin takia rohkaisemme Tunapandassa opiskelevia nuoria yrittäjyyteen ja koetamme ratkoa ongelmaa ja pulaa työpaikoista sillä tavoin.

Tunapanda Kibera Kenia
Nuoret saavat opiskella Tunapandassa muun muassa ohjelmointia, graafista suunnittelua ja liiketaloutta. Toni Määttä/Yle

Larsonin ja Tunapandan suunta on oikea, sillä kokemukset siellä opiskelleiden nuorten työllistymisestä ovat positiivisia.

– Jopa 75 prosenttia täältä valmistuneista työllistyy, valtaosa heistä it-alalle. Se tarkoittaa, että it-taitoja arvostetaan Keniassa korkealle ja niiden lyhyestäkin opiskelusta on nuorille paljon hyötyä, Larson iloitsee.

Yhdellä työpaikalla jopa tuhansia hakijoita

Työllisyys on yksi isoimmista haasteista ja sosiaalisista kriiseistä, jota Afrikan manner käy tällä hetkellä läpi.

Kiberan lisäksi koko Kenian ja Afrikan jo valmiiksi suuret työttömyysluvut ovat vaarassa räjähtää käsiin lähivuosina. Afrikan työmarkkinoille tulee vuosien 2010-2020 välisenä aikana 120 miljoonaa uutta työnhakijaa. Vuoteen 2040 mennessä työnhakijoita arvioidaan olevan yli 700 miljoonaa ja Afrikan maailman suurin työmarkkina.

Tunapanda-insituutti Kiberan slummissa Nairobissa.
Maureen Moraa Mogoah on Tunapandan entisiä opiskelijoita. Nyt hän opettaa entisessä opinahjossaan oppimiaan taitoja muille nuorille. Toni Määttä/Yle

– Viralliset tilastot sanovat tällä hetkellä, että noin 17 prosenttia työikäisestä väestä olisi työttömiä. Todellisuudessa työttömien määrä on paljon korkeampi, siinä 30-40 prosentin luokkaa, kertoo työnhakupalvelua Afrikan markkinoille kehittävän suomalais-kenialaisen kasvuyrityksen Fuzun toimitusjohtaja Jussi Hinkkanen.

Keniassa on yhteensä 46 miljoonaa ihmistä, joista noin 20 miljoonaa kuuluu työikäiseen väestöön.

– Heistä tällaisessa ihan puhtaassa työssä, mitä me Suomessa tehdään, on vain kolme miljoonaa ihmistä. Väliin jää paljon muun muassa itsensä työllistäjiä ja maaseututyöväkeä.

Todellisuudessa työttömien määrä on paljon korkeampi. Siinä 30-40 prosentin luokkaa.

Jussi Hinkkanen, toimitusjohtaja, Fuzu

Kaikista hankalinta työnsaanti on nuorille. 80 prosenttia Kenian työttömistä onkin alle 35-vuotiaita nuoria.

– Kenialainen korkeakoulujärjestelmä on aika teoreettinen, joten usein nuorilta puuttuu ihan konkreettista osaamista, millä oman työuran saa liikkeelle. Suomeen verrattaessa ero on siinä, että täällä nuorilla ei yleensä ole työkokemusta, kun he siirtyvät työelämään eli tällainen harjoitteluvaihe puuttuu lähes täysin, Hinkkanen sanoo.

Nuorilta puuttuu usein myös työssäkäyvän aikuisen roolimalli.

– Nuoret hyppäävät vähän kuin tyhjän päälle, koska perheessä ei ole roolimalleja. He ovat usein perheen ensimmäinen koulutettu sukupolvi.

Ongelmat Afrikan kehittyvillä markkinoilla ovat hyvin samanlaisia työnhaun suhteen kuin muuallakin. Työnhakijoita vain on moninkertainen määrä. Yhtä avointa työpaikkaa voi hakea satoja, jopa tuhansia työtä vailla olevia hakijoita.

Hinkkasen luotsaama Fuzu auttaa kenialaisia nuoria tarjoamalla muun muassa uraohjausta ja tietoa avoimista työpaikoista. Työnantajille yritys puolestaan tarjoaa muun muassa testejä ja taitotason arviointeja sopivien hakijoiden löytämiseksi.

Nuoret hyppäävät usein tyhjän päälle, koska perheessä ei ole roolimalleja.

Jussi Hinkkanen, toimitusjohtaja, Fuzu

– Meidän filosofia lähtee siitä, että iso osa ihmisistä ei ole saanut minkäänlaista uraopastusta tai koulutusta. Yritämme auttaa näitä ihmisiä hahmottamaan oma potentiaalinsa ja maalinsa. Autamme heitä oppimaan uusia taitoja ja sitä kautta tulemaan helpommin työllistettäviksi.

Kaikki tapahtuu mobiilipalvelun välityksellä eikä työnhakijoiden ja työnantajien kohdentamisessa tavata lainkaan kasvotusten. Tämä on eduksi maassa, jossa välimatkat ovat pitkiä ja liikenne takkuaa. Palvelulla on tällä hetkellä yli miljoona käyttäjää, joista 240 000 on rekisteröitynyt.

– Palvelun käyttäjät ovat sekalainen seurakunta. Keskivertoprofiili on 24-vuotias työuraansa aloitteleva nuori, jolla on jonkin verran koulutusta. He ovat yleensä käyneet 1-2 vuotta kestäneen diploma-kurssin, joka on vähän kuin esi-yliopisto sekä heillä on yleensä myös ensimmäisen asteen yliopistotutkinto.

"Tämä on kriisi, joka meidän kaikkien pitää yhdessä ratkoa"

Keniassa nuorisotyöttömyys on vakava ongelma, jonka ratkaisematta jättäminen voi heijastua piankin Eurooppaan ja aina Suomeen asti.

– Työ on yksi perustarpeista mitä ihmisellä on. Erityisesti tällaisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole sosiaaliturvaa, ilman työtä ei voi investoida omaan elämään ja tulevaisuuteen, kuten koulutukseen tai lapsiin, Hinkkanen sanoo.

Sillä, että ihmisellä on työtä, on Hinkkasen mukaan valtavat vaikutukset.

– Nuoret, joilla ei ole mitään tekemistä eikä toivoa, kasvavat helposti yhteiskunnan vakautta horjuttavaksi voimaksi.

Fuzu nuorisotyöttömyys startup Kenia
Jussi Hinkkanen luotsaa suomalais-kenialalaista startup-yritystä Fuzua, joka auttaa työnhakijoita ja työnantajia löytämään toisensa mobiilipalvelun välityksellä. Toni Määttä/Yle

Hinkkanen huomauttaa, että jos miljoonat työmarkkinoille lähitulevaisuudessa tulevat kenialaisnuoret eivät löydä tekemistä tai paikkaansa työmarkkinoilta, ei vaikeuksissa ole yksistään Kenia. Se, miten ihmiset työllistyvät omassa kotimaassaan, näyttelee kriittistä roolia siinä, lähtevätkö ihmiset hakemaan mahdollisuuksia muualta.

– Jos tulevaisuus ei tästä kirkastu, se tulee näkymään Suomessa asti. Syyrian kriisi on ihan vasta alkusoittoa, kun puhutaan muutamasta miljoonasta pakolaisesta. Afrikan kohdalla puhumme helposti kymmenistä tai jopa sadoista miljoonista, Hinkkanen painottaa.

Hinkkasen mukaan kriisi on mahdollista saada ratkaistua, vaikka paikallisen potentiaalin irti saaminen vaatii paljon työtä. Tärkeää olisikin saada nyt Keniaan ja koko Afrikan mantereelle runsaasti uusia investointeja.

Jos Syyrian kriisin yhteydessä puhutaan muutamasta miljoonasta pakolaisesta, niin nyt me puhutaan helposti kymmenistä miljoonista tai jopa sadoista miljoonista pakolaisista.

Jussi Hinkkanen, toimitusjohtaja, Fuzu

– Viimeinen vuosi on ollut hiukan heikompi, kun monet maat ovat kärsineet investointikriisistä. Nyt olisikin tärkeää saada investointeja eteenpäin.

Myös paikallisella yrittäjäkunnalla on Hinkkasen visiossa suuri rooli.

– Afrikkalaiset ovat keskimäärin tosi kovia yrittäjiä ja esimerkiksi paikallinen startup-systeemi on erittäin kuuma. Uusia firmoja tulee maahan tällä hetkellä paljon. Jos vain saataisiin sopiva yhdistelmä investointeja, poliittisia toimia ja uutta yrittäjäkuntaa mukaan, niin päästäisiin jo pitkälle.