1. yle.fi
  2. Uutiset

Yksin eläminen lisää kuolemanriskiä myös yksinolosta nauttivilla – Nuorilla riski jopa vanhoja suurempi

Se, että nauttii yksinäisyydestä, ei tutkimusprofessori Marko Elovainion mukaan poista yksin elämisen tuomia riskejä.

yksinäisyys
Nainen katselee merelle.
Henrietta Hassinen / Yle

Sosiaalinen eristyneisyys aiheuttaa lähes kaksinkertaisen riskin kuolla ennenaikaisesti, kertoo suomalaistutkijoiden uusi tutkimus (siirryt toiseen palveluun). Ennenaikaisen kuoleman riski on olemassa vaikka ihminen ei kokisi itseään yksinäiseksi.

– Itsenäinen riski oli nimenomaan ihmisellä, joka on yksin, ei ihmisellä, joka tuntee itsensä yksinäiseksi. Toki nämä usein kulkevat käsi kädessä, sanoo tutkimusta johtanut THL:n tutkimusprofessori Marko Elovanio.

Elovainion mukaan sosiaalisesti eristäytyneenä voidaan pitää esimerkiksi yksinasuvaa ihmistä, jolla on vain vähän sosiaalisia kontakteja.

Myös yksinäisyyden tunne oli yhteydessä kuolemanriskiin, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin eristyneisyys eikä myöskään itsenäisenä riskitekijänä.

Eristyneisyys lisää riskejä myös nuorilla

Tutkimuksen mukaan eristyneisyys lisää kuolemanriskiä yhtä paljon riippumatta siitä, onko ihmisellä esimerkiksi pitkäaikaissairauksia tai siitä, minkä ikäinen tämä on. Sukupuolellakaan ei ollut vaikutusta kohonneeseen kuolemanriskiin.

Elovainio kertoo olleensa erityisen yllättynyt siitä, että ennenaikaisen kuoleman riski näytti kasvavan eristyneisyyden myötä nuorilla ihmisillä jopa enemmän kuin vanhuksilla.

– Kun me puhutaan yhteiskunnassa paljon, että vanhukset jää yksin ja se lisää heidän terveysongelmiaan, niin se pitää paikkansa, mutta ei tämä rajoitu vain vanhoihin ihmisiin, Elovainio vinkkaa.

Myös yksinäisyydestä nauttivat kärsivät kohonneesta riskistä

Sosiaalisen eristyneisyyden ja yksinäisyyden kohonnutta kuolemanriskiä selittivät erityisesti terveyskäyttäytyminen, sosioekonomiseen asemaan liittyvät tekijät ja masennusoireet. Elovainion mukaan ihminen kuuluu riskiryhmään vaikka nauttisikin yksinolosta.

– Ei ole ketään, joka jakaisi talouteen ja muuhun elämään liittyviä riskejä. Ikään kuin yksin oleminen näyttäisi olevan vähän vaarallista, näin niin kuin ääritulkintana. Se, että on tyytyväinen yksin, ei sekään välttämättä ole hyvä asia, Elovainio varoittaa.

Koska eristyneisyyden aiheuttama kuolemanriski liittyy ihmisen sosioekonomiseen asemaan ja terveyskäyttäytymiseen, voidaan Elovainion mukaan paremmalla terveys- ja sosiaalipolitiikalla pienentää myös tätä riskiä. Miten sitten itse eristyneisyyttä voitaisiin yhteiskunnassa vähentää?

– Siihen pitäisi keksiä tällaisia rakenteellisia asumiseen ja toimintaan liittyviä isoja juttuja. Ei eristetä ihmisiä laitoksiin tai keksitään jotain sen tyyppistä, että ihmiset eivät eristy ainakaan tahtomattaan, Elovainio esittää.

THL:n, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteinen tutkimus perustuu Britannian biopankin aineistoon lähes 500 000 ihmisen terveydestä.

Lue seuraavaksi