LAMK:n henkilöstön työhyvinvointi koetuksella – "Yt-neuvotteluista on maksettu kova hinta"

Lahden ammattikorkeakoulun toiminnan muutokset ja taloudellinen epävarmuus ovat uuvuttaneet henkilökunnan. Työtyytyväisyys-kyselyn tulokset romahtivat.

työhyvinvointi
Muotoiluinstituutin opiskelijat olivat huolissaan opinahjonsa resursseista ammattikorkeakoulu-uudistuksen muutosten alla LUT-konserniin
Markku Lähdetluoma / Yle

Lahden ammattikorkeakoulun henkilöstön työtyytyväisyys on huonolla tolalla. Huhtikuussa julkaistun Great place to work -kyselyn tulokset olivat jopa huonommat kuin yt-neuvottelujen jälkeen osattiin odottaa.

Työtyytyväisyys on huono kaikilla aloilla, ei vain muotoilussa, johon on kohdistunut kaikista suurimmat rahoituksen leikkaukset. Kyse ei ole pelkästään opettajista vaan koko henkilöstöstä.

– Ammattikorkeakoulun rahoitusleikkaukset näkyvät selvästi meidän arjessa, sanoo OAJ:n pääluottamusmies Taina Heininen- Reimi.

Leikkuri on kohdistunut opetukseen ja samaan aikaan henkilökunta tekee samaa työtä pienemmällä henkilömäärällä. Syksyn yt-neuvottelut päätyivät 17 henkilön irtisanomiseen, heistä 5 oli opetushenkilöstöä.

– Työnantaja odottaa, että henkilöstö kehittäisi työtään, mutta henkilöstöllä ei ole riittäviä resursseja. Erilaisia vaateita on paljon samanaikaisesti. Paperilla tavoitteet on kuvattu hyvin, mutta ne eivät jalkaudu käytännön tasolle, luettelee Heininen-Reimi.

Henkilökunta toivoo työrauhaa ja arjen arvostusta

Taina Heininen- Reimi

Taloudellisten paineiden lisäksi ammattikorkeakoululla on muitakin suuria muutoksia. Opetus keskittyy Niemen kampukseen ja omistaja vaihtuu, kun LAMK siirtyy Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun konserniin. Taina Heininen-Reimi toivoisi silti, että henkilökunnalla säilyisi työrauha.

– Henkilökunta toivoo työrauhaa ja arjen arvostusta. Haluamme, että työntekijöihin myös luotettaisiin.

Hallitus haluaa tarkat selvitykset jaksamisesta

Ammattikorkeakoulun hallitus on hyvin perillä henkilöstön tilanteesta.

– Olen ymmärtänyt asian niin, että työ kuormittaa ja henkilöstölle tulee liian paljon uusia asioita yhdellä kertaa. Tai kun työ on aloitettu, suunta muuttuukin, sanoo hallituksen puheenjohtaja Kari Salmi.

Hallitus odottaa ensi viikolla tarkempia tietoja henkilöstön jaksamiskyselystä.

– Totta kai me olemme tietoisia, että firma voi huonosti, mutta lisätietoja tarvitaan, että toimenpiteissä osutaan oikeaan.

Totta kai me olemme tietoisia, että firma voi huonosti.

Kari Salmi

Salmi ymmärtää, että uuteen kampukseen muuttaminenkin kuormittaa.

– Uuden kampuksen muodostamisessa ei voi käydä tietenkään niin, että siirrytään seinistä toiseen, vaan siinä samalla pitää syntyä uudenlaatuinen tekemisen meininki. Se on henkisesti ja aineellisesti iso asia.

Salmen mukaan myös johtajuudella on osansa siinä, miten yhdessäolo koetaan.

– Tauti on diagnosoitu ja rohdot ovat olemassa, mutta ne eivät vielä vaikuta. Arkielämässä porukka ei koe, että joku olisi muuttumassa. Siinä on varmasti tekemistä.

Salmi on huolissaan tilanteesta, sillä henkilöstö on yleensäkin yrityksen tärkein voimavara. Lahden ammattikorkeakoulu on kovassa kilpailutilanteessa, kun korkeakoulut kilpailevat keskenään vetovoimaisuudesta, hyvistä opettajista ja hyvistä opiskelijoista.

– Tulos ei synny, jos siellä on pahoinvointia.

Toimitusjohtajalle tulospalkkio

Henkilökunnan oireiluista ja yt-neuvotteluista huolimatta hallitus on ollut tyytyväinen viime vuoden tulokseen. LAMK oli neljänneksi eniten tutkintoja antanut ammattikorkeakoulu opiskelijamäärään suhteutettuna.

Hallitus myönsikin toimitusjohtajalle tulospalkkion viime vuodesta.

– Emme me nyt ihan parhaassa joukossa ole, olemme keskiverto ammattikorkeakoulu. Siellä on tehty myös ihan hyviä tuloksia. Ei se ihan penkin alle ole mennyt, sanoo Kari Salmi.

Salmi ymmärtää, että johtajan tulospalkkio ja yt-neuvottelut irtisanomisineen saattavat tuntua henkilöstöstä pahalta.

– Olemme tehneet toimitusjohtajan ja kaupunkikonsernin kanssa sopimuksen, että toimitusjohtajan palkkaus on sopusoinnussa kaupunkikonsernin toimitusjohtajien kanssa.

Toimitusjohtaja on tämän vuoden alusta siirtynyt kokonaispalkkaukseen eikä bonuksia enää makseta. Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajan Kari Salmen mukaan toimitusjohtajalle on annettu myös palautetta henkilöstön jaksamisesta.

Tulospalkkion saanut toimitusjohtaja Outi Kallioinen sanoo olevansa helpottunut, kun bonuksista luovutaan.

– Se ei ollut toimiva ratkaisu, kun yhtiön rahoitus vaihtelee näin voimakkaasti meistä riippumattomista syistä, sanoo Kallioinen.

Hän sanoo ottavansa vakavasti henkilökunnan pahoinvoinnin ja haluaa, että asia selvitetään yhdessä henkilökunnan kanssa.

– YT-neuvottelujen tuloksena vakavaraisuutemme parani, mutta kyllä siitä on maksettu kova hinta, sanoo Kallioinen.

Opiskelijat kantavat huolta opettajien jaksamisesta

OAJ:n pääluottamusmies Taina Heininen-Reimi toivoo, että opettajien jaksaminen ei ole kaatunut opiskelijoiden päälle. Opiskelijat ovat saaneet kurssinsa suoritettua ja sovitut tunnit on pidetty. Opiskelijakunta LAMKO:n hallitus on kuitenkin kiinnittänyt huomiota henkilökunnan jaksamiseen.

– Meille on tullut opiskelijoilta huolestuttavaa viestiä siitä, että tarvittavaa jaksamista ei löydy. Toivottavasti se on väliaikaista, sanoo hallituksen puheenjohtaja Joel Ollikainen.

Ollikaisen mukaan keväällä toteutettu opiskelijoille suunnattu palautekampanja näytti jo paljon valoisammalta kuin syksyllä.

Meidän tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista, mutta nyt pitää miettiä myös miten opettajat jaksavat.

Joel Ollikainen

– Vaikka opiskelijakunta ei virallista kannanottoa ole tehnyt, opiskelijoiden huolia henkilökunnan jaksamiseen on tuotu esille ja viety eteenpäin. Meidän tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista, mutta nyt pitää miettiä myös miten opettajat jaksavat, sanoo Ollikainen.

Jos jaksamisongelmat alkavat näkyä opettajien poissaoloina, se voi näkyä opetuksen laadussa.

– Lähiopetusta on nykyään niin vähän, että se alkaisi tuntua jo aika nopeasti, jos tunteja jäisi pitämättä, sanoo Ollikainen.