Hyvinvointiyhtymän yt:t päättyivät erimielisesti – henkilöstöjärjestöt uskovat uupumuksen heijastuvan palveluihin

Hallinnon yt-kierroksella säästyttiin irtisanomisilta, mutta uudelleenorganisointi jatkuu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Asiakkaita päivystyksessä
Yle

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yt-neuvottelut ovat päättyneet erimielisinä. Neuvottelut koskivat strategia- ja tukipalveluja ja noin neljäsataa henkilöä.

Yhtymä kertoo saavansa kolmen miljoonan euron säästöt vähentämällä määräaikaista henkilöstöä ja sopimalla vapaaehtoisista eläkejärjestelyistä. Lisäksi harkitaan viestinnän, strategisen suunnittelun, tuki- sekä toimistopalvelujen uudelleenorganisointia.

Työnantaja arvioi, että uudelleenorganisointi aiheuttaa enintään kolmen henkilön mahdollisen irtisanomisen. Henkilöiden kanssa käydään erilliset yt-lain mukaiset kuulemistilaisuudet.

Henkilöstöjärjestöt: uudessa organisaatiossa sekasortoa

Henkilöstöjärjestöt eivät hyväksy neuvottelujen lopputulosta. Järjestöt muistuttavat kannanotossaan, että yt-neuvottelut on käyty samaan aikaan hallitsemattomaan muutoksen kanssa. Vuodenvaihteessa aloittaneessa yhtymässä sekasorto näkyy henkilöstön uupumisena ja riittämättömyyden tunteena.

Järjestöjen mukaan määräaikaisuuksilla on paikattu tähän asti jatkuvaa henkilöstövajetta. Henkilöstöjärjestöt uskovat, että henkilöstön kuormitus tulee näkymään heikentyneenä palveluna, jonojen kasvamisena, laskutuksen ruuhkautumisena ja tiedonsiirron viiveenä jatkohoitopaikkoihin.