Antibioottien teho vähenee – Suomi torjuu pahoja bakteereita omalla ohjelmallaan

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita esiintyy vähemmän kuin muualla. Matkailijat tuovat kuitenkin säännöllisesti ärhäköitä infektioita aiheuttavia bakteereja tänne.

Myyjiä lihatorilla Pekingissä huhtikuussa 2011. Kuva: How Hwee Young / EPA

Suomessa antibiooteilla on vielä hyvä teho, kuten Pohjoismaissa ja Hollannissakin verrattuna koko maailmaan. Resistenssitilanne on kuitenkin näissäkin maissa menossa huonompaan suuntaan. Nyt kun resistenssin torjuntaan pitäisi erityisesti panostaa, Suomessa on vähennetty merkittävästi voimavaroja juuri tämän alueen kansallisesta laboratorioanalytiikasta.

Suomessa on laadittu maailmanterveysjärjestö WHOn suosituksesta kansallinen antibiootti- eli mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimintaohjelma. Sen mukaan on useita keinoja ehkäistä vaarallisten bakteerien leviäminen.

1 – Koulutus ja valistus, sillä bakteerit eivät tunne rajoja.

Matkailijoiden entistä parempi tietämys siitä, miten välttää infektio. Noin 350 000 suomalaista matkustaa riskialueille vuosittain ja ehkä kolmannes saa bakteeritartunnan. Myös terveydenhuollon ja eläinlääkinnän ammattilaisten sekä eläinten hoitajien on tunnettava tavat ehkäistä vastustuskykyisten bakteerien leviäminen. Laajat rokoteohjelmat ehkäisevät bakteeri-infektioita.

2  –  Seuranta

Luodaan reaaliaikainen järjestelmä, johon ilmoitetaan antibioottilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien tai niiden aiheuttaminen infektioiden esiintyminen.

3 – Vähennetään mikrobilääkkeiden käyttöä.

Terveydenhuoltoon luodaan tarkemmat käytännöt siihen, milloin antibioottilääkkeitä käytetään. Suomessa käytetään eniten antibiootteja Pohjoismaissa. Turhia lääkekuureja määrätään virusten aiheuttamiin ylähengitysteiden infektioihin, bakteerikasvuun virtsassa ja matkaripuliin. Myös seuraeläimille määrätään muita Pohjoismaita enemmän antibiootteja. Tavoitteena on hallittu näiden lääkkeiden käyttö.

Terveysviranomaiset vetoavat terveydenhoidon ammattilaisiin, etteivät he kirjoittaisi aiheettomasti reseptiä antibiootteihin. Kuva: Kuva: Ludovic Di Orio / Goodshoot.com

4 – Tutkimus

Tutkimusta lisätään, jotta voidaan kehittää tarkempaa diagnostiikkaa. Tällä hetkellä Suomen Akatemia ja Tekes tukevat heikosti suomalaista antibioottiilääkeresistenssitutkimusta, jolloin kansallisen rahoitusosuuden puuttuessa ei ole mahdollista saada ulkomailla laajasti tarjolla olevaa tutkimusrahaa.

5 – Eläinten lääkitys

Eläinten antibioottilääkitystä säädellään entistä tarkemmin. Jo nyt tuotantoeläimiin annetaan erittäin vähän kyseisiä lääkkeitä. Suomeen tuotavissa siipikarjan vanhemmaispolvissa ja sioissa esiintyy lääkkeille vastustuskykyisiä bakteereita. Näiden leviäminen ja infektiot laajemmalle pitää rajata ja ehkäistä.