1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tenojoki

Tänä kesänä Tenolla: Suomen puolen sivujokia suljettu lohestajilta, Norjassa lupia myydään ilman rajoitusta

Sivujokien suut rauhoitetaan entistä laajemmalla alueella ja kalastus on kielletty myös vastarannalla.

Tenojoki
Tenojoki
Eljas Niskanen / Yle

Tenon sivujokien ristiriitaisista käytännöistä on tulossa tänä kesänä ongelmia, arvioi Luonnonvarakeskuksen pitkäaikainen lohitutkija Eero Niemelä.

Uuden Tenon kalastussäännöksen mukaan vene- ja rantakalastus on kielletty kaikilta kalastajilta sivujokien suualueilla Teno-Inarijoessa. Sulkualueen leveys on Niemelän mukaan useimmilla jokisuilla 200-300 metriä ja koskee myös vastakkaista rantaa.

Vastakkaisen rannan rauhoittaminen ei ole Niemelän mielestä tarkoituksenmukaista. Aiemmin sivujokien suut on rauhoitettu 50 metrin matkalta.

Sivujoissa kriittinen tila

Vielä suurempi ongelma on Niemelän mukaan se, että yhtä aikaa kun Suomessa on kiristetty sivujoilla kutevan lohen suojelua tälle kesälle, Norjassa sivujokien kalastus jatkuu ennallaan. Näin siitäkin huolimatta, että asiasta piti olla yhteinen näkemys.

– Tenon sopimusta kun neuvoteltiin niin todettiin, että monien Tenon sivujokien lohikannat ovat kriittisessä tilassa tai erittäin huonossa tilassa, Niemelän sanoo.

Norjan puolen Tenon sivujokiin suomalaiset tai muutkaan ulkomaalaiset eivät voi ostaa kalastuslupia. Sen sijaan paikallisille ja kaikille muillekin norjalaisille lupia myydään ilman rajoituksia.

– Niin paljon lupia myydään kuin on kysyntää. Myöskään saalismäärää ei rajoiteta. Tämä on ristiriidassa Tenon sopimuksen tavoitteen kanssa, Niemelä sanoo.

Pieni aikarajoitus Norjan sivujoilla on. Ulkopaikkakuntalaisten kalastuskausi alkaa myöhemmin ja loppuu aikaisemmin kuin paikallisten. Rajoitukset vaihtelevat joesta riippuen.

Pulmankijärven joet rauhoitettu

Suomessa monen sivujoen lohen tuotantoalue on kokonaan kielletty.

– Esimerkiksi Pulmankijärvessä vain sallitaan lohen kalastus, mutta järveen laskevat joet ovat kaikelta kalastukselta kiellettyjä. Tämä mahdollistaa paikallisten kalastuksen järvessä, Niemelä sanoo.

Aiemmin keskiviikkona Suomen puolen suosituimmat Tenon kalastusluvat menivät hetkessä kaupaksi, sillä lupia oli myynnissä vain kolmasosa edelliskesän määrästä. Norjan Teno-lupien myynti alkoi perjantaiyönä, mutta Niemelä ei usko suomalaisten rynnänneen niille kaupoille yhtä innokkaasti.

– Lohenkalastus tulee yleensäottaen kalliimmaksi Norjasta ostetuilla luvilla, koska hinta on koko kesän 800 kruunua eli noin 83 euroa veneestä kalastettaessa. Rannalta luvan hinta on rajajokiosuudelle Teno-Inarijoki-Skiehtsamjoki 500 Norjan kruunua. Lisäksi Norjassa pitää ostaa valtion kalastuskortti, Niemelä sanoo.

Täydennetty 15.5. kello 15.27 toisen yläotsikon edeltävä kappale. Norjan sivujokien kalastusaikaa on rajoitettu ulkopaikkakuntalaisille.