Vaaratiedote Vaasa Ristinummi

Vaaratiedotteet

Vaaratiedote

Pohjanmaan pelastuslaitos tiedottaa Vaasan Ristinummen asukkaille. Kappelinmäentiellä olevasta tulipalosta syntyy runsasta savunmuodostusta. Ihmisiä kehotetaan välttämään savua ja tarvittaessa sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmastoinnin.

Varningsmeddelande

Österbottens räddningsverk meddelar åt befolkningen i Vaasa Korsnäståget. Rökutvecklingen från eldsvådan vid Kapellbacken i Vasa är riklig. Människor uppmanas undvika röken och vid behov stänga dörrar, fönster och ventilationen