Hyppää sisältöön

Tätä tulee harvemmin ajateltua: Kaupunkimetsä kukoistaa Suomessa – "Ei ole tavallista Keski-Euroopassa"

Sen lisäksi, että Suomen kaupungeissa on poikkeuksellisen paljon luontokohteita, ne ovat myös lajistoltaan ainakin toistaiseksi runsaita.

Muun muassa Oulussa puisto- ja liikenneviheralueita on noin 1 300 hehtaaria. Kuva niin sanotusta Letkunpuistosta. Kuva: Arto Veräjänkorva / Yle

Suomen kaupungeista löytyy poikkeuksellinen rikas luontoympäristö. Katujen varsien istutukset, liikenneviheralueet, kaupunkimetsät, taajamien reuna-alueet ovat täynnä luontoa, jota kaupunkilainen ei välttämättä huomaa tai osaa käyttää hyödykseen.

– Toivoisin, että tieto kaupunkimetsäluonnon merkityksestä leviäisi ihmisten keskuuteen. Metsillä on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, muistuttaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Leena Hamberg.

Hamberg kuvailee metsää hyväksi jutuksi. Se saa ihmiset liikkeelle.

– Esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa olisi syytä nykyistä tarkemmin ymmärtää metsän ja luonnon arvo muutoinkin, kuin rakennus- ja maareservinä.

Alueet pirstaloituvat

Kaupungista löytyy Hambergin mukaan monipuolinen luontolajisto, joka on osin kaupungistumisen seurausta. Kaupunki ei kuitenkaan ole kaikkien lajien kannalta otollisin kasvuympäristö.

– Alkuperäiset luontoalueet pirstaloituvat kaupungeissa ja elinympäristöt pienenevät. Kun kaupungistuminen etenee, alkuperäinen lajisto alkaa hävitä ja kaupungistumisesta hyötyvä lajisto yleistyä, jolloin lajisto yksipuolistuu, Hamberg sanoo.

Kaarisilta Karhulan jokipuistossa Kotkassa. Kuva: Miina Sillanpää / Yle

Hyvin hoidettu kaupunkiluonto voi Hambergin mukaan kehittyä kuitenkin monilajiseksi.

– Esimerkiksi kaupunkimetsiin voi kehittyä monilajinen puusto, joka on myös ikärakenteeltaan monipuolinen. Kaupunkimetsien reuna-alueilla runsastuvat luontaisesti valosta hyötyvät puulajit, mikä rikastuttaa puulajistoa. Kaupunkimetsä on usein paljon monimuotoisempi kuin laaja talousmetsä, missä suositaan tavallisesti yhtä lajia, Hamberg sanoo.

Luonnon arvoa ei huomata

Hambergin mukaan Suomessa on hieno tilanne sikäli, että meiltä löytyy vielä oikeaa metsää keskeltä kaupunkia.

– Se ei ole aivan tavallista esimerkiksi Keski-Euroopassa. Monet ulkomaalaiset keskustelukumppanini ovat muistuttaneet, että Suomessa ei ymmärretä välttämättä kuinka hieno luonto meillä on, ennen kuin se menetetään.

Muun muassa Kaupunginpuutarhurien Seura, Viherympäristöliitto ja kansallisten kaupunkipuistojen verkosto muistuttavat satavuotiasta Suomea sen puistojen merkityksestä.

Viime vuonna käynnistetyn kampanjan tarkoituksena (siirryt toiseen palveluun) on tuoda esille suomalaisille tärkeitä puistoja ja puistokulttuuria itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ehdotuksista kootaan sadan parhaan puiston lista, joka julkaistaan syksyllä 2017.

Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.