Kotihoito ja ensihoito löivät hynttyyt yhteen KYSissä: "Samat potilaat, jouhevampi palvelu"

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan on perustettu Suomen ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tilannekeskus, joka karsii  päällekkäistä työtä päivystyksessä ja tarjoaa oikeanlaista apua etenkin vanhuksille.

Kuopio
Viestipäälikkö Haapamäki tilannekeskuksen ytimessä.
Kysin tilannekeskuksen yksi keskeinen toimija on viestipäällikkö Sami HaapamäkiJoonas Nieminen / Yle

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on juuri aloittanut mittava uusi tilannekeskus, joka osaltaan pyrkii toteuttamaan tekeillä olevan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tavoitteita virtaviivaistaa toimintaa ja hakea myös uusia säästökohteita.

KYSin uuden tilannekeskuksen yhtenä pääarkkitehtina on toiminut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Jouni Kurola.

– Pyrimme löytämään ne ihmiset, jotka tekevät samojen potilaiden eteen töitä. Vanhuspalveluasiakkaat ovat yksi avainryhmä niin ensihoitopalveluissa kuin kotihoidossa. Heidän palveluaan pyrimme jouhevoittamaan ja yhdistämään eri toimijat, jotka näiden potilaiden luona käyvät.

Ylilääkäri Kurola kertoo, että KYSin malli on ensimmäinen Suomessa.

– Olemme pystyneet integroimaan päivittäistoiminnan ohjauksen ja johdon yhteen pisteeseen. Tavoitteena on katsoa tarkoituksenmukaisesti resurssin käyttöä niin kotihoidossa kuin ensihoitopalveluissakin, mutta ennen kaikkea haluamme parantaa palvelua potilaille.

Myöhemmin syksyllä mukaan tulee myös sosiaalipuoli.

– Siinä vaiheessa tietysti pyrimme löytämään sosiaalipäivystyksen kanssa yhteisiä toimintamalleja. Aika usein ratkaisu ei löydy pelkästään terveydenhuollosta tai sosiaalipuolelta, vaan yhdessä miettimällä.

Uudessa supertilannekeskuksessa on tilat myös suuronnettomuuksia varten.

– Suuronnettomuustilanteissa on helppo jatkaa, kun meillä on päivittäistoiminnoista yhteinen tilannekuva, nostamme valmiutta ja johdamme toimintaa tästä samasta paikasta.

– Toivomme olevamme yhdessä vahvempia, meillä on ne samat potilaat ja asiakkaat hoidettavana päivittäistoiminnassa. Me toivomme pystyvämme yhdessä löytämään parempia ratkaisuja kulloiseenkin tilanteisiin.

Uudet kamerat kenttätiimien työkaluiksi

KYSin erityisvastuualueen viestipäällikkö Sami Haapamäki kertoo, että keskeinen viestiväline uudessa tilannekeskuksessa tällä hetkellä on viranomaisten radiopuhelinverkko Virve, jonka avulla välitetään puheviestit. Sen lisäksi on kehitteillä uusia toimintamalleja.

– Ensihoitajille on tulossa pod-kamerat, joissa käytetään Nokian uutta teknologiaa. Niillä voidaan lähettää virtuaalisesti kuvaa ja ääntä välittömästi tänne johtokeskukseen. Tarkoitus on, että päivittäinen ensihoidon kenttäjohtaja ja päivystävä lääkäri pystyvät kuvaa käyttämään potilaan parhaaksi.

Haapamäki kertoo, että tilannekeskuksen hoidetaan myös kansallisen korkean riskin tietojärjestelmiä.

– Erica-hätäkeskustietojärjestelmän käyttö sosiaali- ja terveystoimessa keskitetään tänne, samoin kansallisen kenttäjohtojärjestelmän sosiaali- ja terveystoiminnan hallinnointi meidän erityisvastuualueella keskitetään tänne, Haapamäki sanoo.

Kuopion kaupungin hankepäällikkö Kirsi Hartikainen on myös mukana uudessa tilannekeskuksessa. Hän kertoo, että turvarannekeasiakkaita Kuopiossa on jo tuhat ja joukko kasvaa vauhdilla eli uudenlaisilla toimintavavoilla saada apua nopeasti on todella tarvetta.