Pori pelasti 1 500 simpukkaa: Hinta 33 euroa kappaleelta

Porin tulvasuojelu joutui tekemään ely-keskuksen vaatimuksesta 50 tuntia kaivuritöitä Kokemäenjoessa simpukoiden pelastamiseksi tulvaruoppauksen tieltä.

Kotimaa
Vuollejokisimpukka
Vuollejokisimpukoita.Rami Laaksonen / Varsinais-Suomen ELY-keskus

Porin keskustan kohdilta Kokemäenjoesta on pelastettu 1 500 vuollejokisimpukkaa kunnostusruoppauksen tieltä.

Porin tulvasuojelu sai ely-keskukselta luvan ruoppaukselle vain sillä ehdolla, että samalla pelastetaan osa ruoppauksessa kärsivästä vaarantuneesta vuollejokisimpukkakannasta.

Simpukoiden pelastusoperaation hinta on noin 50 000 euroa. Yksittäistä pelastettua simpukkaa kohti hinta on noin 33 euroa.

50 tuntia työtä

Kokemäenjoessa elää Harjavallan voimalaitoksen alavirran puolella kaikkiaan noin viisi miljoonaa vuollejokisimpukkaa. Niistä noin yksi prosentti eli 50 000 yksilöä on elänyt ruoppausalueella, lähellä Porinsiltaa.

Vuollejokisimpukoita pelastetaan Kokemäenjoessa kaivinkoneella.
Vuollejokisimpukoita pelastettiin Kokemäenjoesta Porissa kaivinkoneella.Jari Pelkonen / Yle

– Saimme pelastettua melko pienen osan simpukoista, mutta luvassa edellytetty 50 tunnin työ vuollejokisimpukoiden pelastamiseksi tulee täyteen, tulvasuojelupäällikkö Pekka Vuola sanoo.

Osa pelastetuista simpukoista siirretään ylävirralle, osa Harjunpäänjokeen. Sivujokeen pyritään kasvattamaan uusi populaatio.

– Olemme tyytyväisiä, että saimme tehtyä kaivinkoneella 50 tuntia töitä. Arvio oli, että parhaimmassa tapauksessa pystytään pelastamaan 5 000 simpukkaa. Työ oli kuitenkin odotettua vaativampaa. Jätän muiden arvioitavaksi, oliko tämä kovin onnistunut ja tarpeellinen operaatio, Vuola sanoo.

Kuinka merkittävä tappio?

Tulvasuojelupäällikkö Vuola vertaa simpukoiden pelastusoperaatiota suomalaisten toisessa maailmansodassa kärsimiin tappioihin ja muistuttaa, että tuolloin Suomessa kuoli huomattavasti enemmän ihmisiä kuin tulvasuojelun takia on kuolemassa vuollejokisimpukoita.

Jätän muiden arvioitavaksi, oliko tämä kovin onnistunut ja tarpeellinen operaatio.

Tulvasuojelupäällikkö Pekka Vuola

– Suomalaisia kuoli noin 2,5 prosenttia väestöstä, ja pahana nälkävuonna 1868 noin viisi prosenttia väestöstä kuoli. Tällä en tarkoita sitä, ettäkö luonnonsuojelu olisi tarpeetonta. Mielestäni asiaa olisi voinut harkita toisinkin.

Kokemäenjoen kunnostusruoppaus alkaa syksyllä. Ruoppauksen on tarkoitus estää tulvia.