"Vakiintunut menettelytapa" toi virkarikostuomion kolmelle käräjätuomarille

Syynä oli säilöönotettujen ulkomaalaisten erilläänpitämistä koskevien ilmoitusten väärä käsittelytapa Helsingin käräjäoikeudessa.

hovioikeudet
Suomen laki.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Helsingin hovioikeus on tuominnut kolme Helsingin käräjäoikeudessa työskennellyttä tuomaria tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Varoituksen saivat käräjäoikeuden entinen laamanni sekä kaksi säilöönottoasioita käsitelleen osaston johdossa toiminutta tuomaria.

Jutussa oli kyse säilöön otettujen ulkomaalaisten eristämistä koskevien päätösten käsittelystä käräjäoikeudessa.

Säilöön otetut voidaan eristää muista esimerkiksi, jos he aiheuttavat vaaraa itselleen tai muille. Säilöönottoyksikön johtajan tulee tehdä ilmoitus erillään säilyttämisestä käräjäoikeudelle, jonka on käsiteltävä eristämistä viimeistään neljän vuorokauden kuluttua ilmoituksesta. Hovioikeuden mukaan Helsingin käräjäoikeudessa oli kuitenkin jo vuodesta 2002 lähtien vakiintunut toimintatapa, jonka mukaan oikeuteen saapuneita eristämisilmoituksia ei käsitelty erikseen.

Tuomareiden olisi pitänyt huomata

Hovioikeus huomioi sen, että menettelytapa oli vakiintunut jo ennen kuin tuomitut aloittivat tehtävissään. Siitä huolimatta hovioikeus katsoi, että heillä olisi ollut asemansa puolesta mahdollisuus havaita virheellinen toimintatapa ja vaikuttaa siihen. Kaikki vastaajat kiistivät syyllistyneensä virkavelvollisuuksiensa rikkomiseen.

Jutussa oli syytettynä myös Helsingin säilöönottoyksikön johtaja, mutta hänen syytteensä hylättiin.

Hovioikeuden mukaan hän oli ollut ensimmäisiä päätöksiä tehdessään yhteydessä käräjäoikeuteen, josta oli vastattu, ettei erillistä käsittelyä järjestetä. Hovioikeus katsoi, ettei voitu perustellusti vaatia, että johtaja olisi sen jälkeen ryhtynyt tekemään vielä muita selvityksiä.

Jutussa eduskunnan oikeusasiamies oli määrännyt syytteen nostamisesta. Hovioikeus oli tapauksessa ensimmäinen oikeusaste. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Käräjäoikeus on jo muuttanut toimintatapojaan

Helsingin käräjäoikeuden nykyisen laamannin Tuomas Nurmen mukaan ulkomaalaisten erilläänpitoa koskevien ilmoitusten käsittelyä on muutettu jo aikaisemmin keväällä 2015, kun eduskunnan oikeusasiamiehen kanta asioiden käsittelystä oli tullut käräjäoikeuden tietoon.

Nurmen mukaansa ilmoitukset saadaan käsiteltyä vaatimusten mukaisesti viimeistään neljän vuorokauden kuluessa. Käsittelystä vastaa pakkokeinoasioiden yksikkö.

– Tämä on pyritty järjestämään niin, että meillä on ammattitaitoinen ja asiansa osaava yksikkö, jossa on kanslia, tuomari ja vastuutuomarit, jotka sitä käytännössä pyörittävät, Nurmi toteaa.

Nurmi on toiminut laamannina 2015 elokuusta lukien. Hovioikeuden tuomiolla ratkaistussa asiassa on kysymys tätä edeltäneestä ajasta. Hän korostaa, että vaikka muutoksia on jo tehty, käydään käräjäoikeudessa hovioikeuden ratkaisu tarkasti läpi.

– Perehdymme huolellisesti tähän tuomioon. Se on varsin pitkä ja perusteellinen. Katsomme antaako se aihetta muutoksiin pakkokeinoasioiden käsittelyssä vaiko ei, Nurmi sanoo.