Sähköinen junarata tulossa Turun ja Uudenkaupungin välille

Yle Turun saamien tietojen mukaan hallitus myöntää rahoituksen Uudenkaupungin radan sähköistämiseen tänään lisätalousarvion yhteydessä.

rautatieliikenne
Turun ratapiha.
Carolus Manninen / Yle

Valtio on antamassa rahaa Turun ja Uudenkaupungin välisen junaradan sähköistämiseen. Hallitus käsittelee asiaa tänään lisätalousarviossaan, ja Yle Turun saamien tietojen mukaan se myöntää määrärahan radan kehittämiseen.

Turun ja Uudenkaupungin välisen radan sähköistämistä on pidetty tärkeänä alueen kehityksen kannalta. Radan parantamista ovat ajaneet Uusikaupunki, alueen teollisuusyritykset ja Varsinais-Suomen liitto.

Radan sähköistäminen parantaa Varsinais-Suomen liiton mukaan ensisijaisesti turvallisuutta, koska Uuteenkaupunkiin menevien kemikaalivaunujen sähköveturia ei enää tarvitsisi vaihtaa dieselveturiin Turussa. Uudistettu rata avaisi mahdollisuudet myös henkilöliikenteelle.

Turun ja Uudenkaupungin välinen rataosuus on 68 kilometriä. Henkilöliikenne sillä loppui 1993.

Tavaraa rataosuudella kulki vuonna 2014 noin 0,74 mijoonaa tonnia. Rataosuuden arvioitu kuljetusmäärä vuonna 2017 on noin 0,95 miljoonaa tonnia.

Liikenneviraston laatiman kustannusselvityksen mukaan sähköistyksen suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat 21 miljonaa euroa.