Fortum suunnittelee uutta kiertotalouden keskusta Pohjois-Suomeen

Fortum suunnittelee teollisuuden sivutuotteiden käsittelykeskuksen perustamista Tyrnävälle tai Muhokselle. Toteutuessaan se työllistäisi 5 - 8 omaa työntekijää sekä 15 - 30 alihankkijaa.

Fortum
Fortum
Fortum Oyj

Fortum suunnittelee teollisuuden sivutuotteiden käsittelykeskuksen perustamista Oulun seudulle. Keskusta kaavaillaan joko Tyrnävälle tai Muhokselle. Toteutuessaan se työllistäisi 5 - 8 omaa työntekijää sekä 15 - 30 alihankkijaa.

Keskuksessa jalostettaisiin lämpövoimalaitosten tuhkaa, metsäteollisuuden jätelietteitä sekä rakennus- ja maa-ainesjätteitä.

– Esimerkiksi Oulun seudun voimalaitoksista syntyy vuodessa merkittävä määrä tuhkaa, josta Fortum voi jalostaa betoniteollisuuden raaka-aineita ja lannoitteita. Osa tuhkasta voidaan hyödyntää myös maanrakennuksessa. Lietteistä voidaan jalostaa maanparannusaineita, rakennusjätteestä kierrätyspolttoaineita sekä maanrakennusmateriaaleja ja maa-ainesjätteestä korkea arvoisempia maa-aineksia, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Keskuksessa on tarkoitus käyttää Fortumin itse kehittämiä menetelmiä, joilla näitä jätteitä voidaan jalostaa raaka-aineiksi ja hyödynnettäväksi materiaalina.

YVA alkaa jo kesällä

Fortum aloittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman kesällä. Yhtiö päättää YVA-ohjelman aikana, kummalle alueelle haetaan ympäristölupaa. Investointipäätös tehdään ympäristöluvan myöntämisen jälkeen vuonna 2019.

Käsittelykeskus olisi laajuudeltaan 15 hehtaarin suuruinen. Toteutuessaan se palvelisi koko Pohjois-Suomea.

Fortumilla on ennestään seitsemän teollisuusjätteen käsittelykeskusta Etelä- ja Itä-Suomessa.