1. yle.fi
  2. Uutiset

Opiskelijat voivat jo hakea yleistä asumistukea – Kela: Varaudumme ruuhkaan parhaamme mukaan

Käsittelijöitä on palkattu 250 lisää, jotta hakemukset saataisiin käsiteltyä ajallaan.

opiskelijat
Kansaneläkelaitos.
Ismo Pekkarinen / AOP

Vuokralla asuvat opiskelijat voivat jo hakea yleistä asumistukea. Opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen tarkoittaa noin 150 000 uutta hakemusta Kelaan.

Muutos työllistää Kelaa huomattavasti kesän aikana, kertoo yleisen asumistuen suunnittelija Mirja Peltonen.

– Jonkin verran on jo tullut hakemuksia. Voisi kuvitella, että ruuhkaa tulee nyt keväällä ja sitten toinen piikki, kun uudet opiskelijat saavat tiedon opiskelupaikoista.

Peltosen mukaan käsittelyruuhkiin on varauduttu palkkaamalla lisää työvoimaa.

– Käsittelijöitä on palkattu lisää 250 ja melkein kaikki heistä ovat jo aloittaneet työt.

Kelan käsittelyruuhkat ovat kevään aikana olleet laajasti esillä, kun perustoimeentulotuen käsittely ruuhkautui pahoin alkuvuodesta. Ruuhkautumisen takia moni sai toimeentulotukensa reilusti myöhässä.

Voiko opiskelijoilla käydä samalla lailla yleisen asumistuen hakemisen kanssa kuin toimeentulotukiasiakkailla kävi?

Peltosen mukaan on mahdotonta ennustaa, saadaanko opiskelijoiden yleisen asumistuen hakemukset käsiteltyä tavoiteajassa.

– Kyllä olemme parhaamme mukaan varautuneet.

Kaksi hakemusta, kahdet tulorajat

Vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea jo nyt, jos hän tietää kolme asiaa: syksyn tulonsa, asumismenonsa ja kenen kanssa asuu. Peltosen mukaan yleisen asumistuen hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on kolme viikkoa.

– Hakemuksen käsittelyyn vaikuttaa tietysti se, miten hyvin hakemus on täytetty. Siihen opiskelija voi itse vaikuttaa. Jos hakemus voidaan käsitellä ilman lisäselvitystä, niin hakemus saadaan käsiteltyä sujuvammin.

Tähän asti vuokralla asuvat opiskelijat ovat saaneet asumislisää, mutta elokuun alusta alkaen he kuuluvat yleisen asumistuen piiriin. Vanhalla systeemillä opintorahan ja asumislisän saamiseen riitti yksi hakemus, nyt opintorahaa pitää hakea omalla hakemuksellaan ja yleistä asumistukea omallaan.

Jatkossa opiskelijan pitää myös seurata kahta tulorajaa, sekä yleisen asumistuen että opintorahan.

– Se voi olla aluksi epäselvää opiskelijoille.

Asiaa mutkistaa vielä se, että tuloja seurataan eri tavalla yleisessä asumistuessa ja opintotuessa. Opintotuessa tuloja seurataan jälkikäteen, kun taas yleisessä asumistuessa tulojen muutoksesta pitää ilmoittaa välittömästi.

Elokuusta alkaen opintoraha otetaan yleisessä asumistuessa tulona huomioon. Opintolaina ei kuitenkaan ole tuloa yleisessä asumistuessa.

Vaikuttaako kesätyö syksyn asumistukeen?

Yleisen asumistuen määräytymisperusteet ovat Peltosen mukaan monimutkaisemmat kuin asumislisän. Yleinen asumistuki tarkistetaan vuoden välein. Tarvittaessa tehdään välitarkistuksia, jos ruokakunnan olosuhteet muuttuvat.

Välitarkistus tehdään esimerkiksi silloin, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna.

Epäsäännöllisesti tuloja saavalle opiskelijoille tämä voi tietää useampia välitarkistuksia vuoden aikana.

– Tämä on opiskelijoilla aika haasteellista, toteaa suunnittelija Mirja Peltonen

Yleistä asumistukea hakiessa opiskelijan kannattaa selvittää, miten opiskelijan kesäansiot vaikuttavat yleiseen asumistukeen.

Jos opiskelija hakee yleistä asumistukea vasta 1.9. alkaen ja kesätyöt ovat päättyneet elokuun aikana, niin silloin menneen kesän kesätöiden ansioita ei oteta huomioon. Jos opiskelija saa kesätöitä seuraavana kesänä, hänen tulee hakea asumistuen tarkistamista.

– Jos taas opiskelija hakee yleistä asumistukea 1.8. alkaen ja hänellä on töitä elokuun loppuun saakka, niin tällöin kesän tulot otetaan huomioon.

Lue seuraavaksi