Viranomaiset harjoittelivat puolen Lapin evakuointia, lehmät ja lampaat nousivat ongelmaksi

Lappi17-valmiusharjoitus testasi, pystytäänkö Inarin, Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen väestö ja tuotantoeläimet evakuoimaan muualle Suomeen vuorokauden sisällä.

evakuointi
Anetjärven lehmiä riittää
Lapin lehmiä, lampaita ja muita tuotantoeläimiä ei pystytä siirtämään vuorokaudessa muualle.Irma Anetjärvi

Tuotantoeläinten evakuointi osoittautui vaikeaksi lappilaisviranomaisten valmiusharjoituksessa. Torstaina päättyneessä harjoituksessa testattiin, miten Inarin, Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen väestö ja tuotantoeläimet saadaan evakuoitua muualle Suomeen vuorokauden sisällä.

Harjoitus osoitti, että väestön siirto onnistuu ja myös laitoshoidossa olevien erityistarpeet pystytään huomioimaan. Sen sijaan alueen yli 12 000 tuotantoeläimen poissiirto on vaikeaa, eikä eläintensiirto kuulu selkeästi millekään viranomaiselle. Lisäksi ei ole olemassa ohjeita, miten kuljetuskalustoa muutetaan eläinkuljetuksiin sopivaksi.

Viranomaisten yhteisharjoitusta pidettiin tarpeellisena. Evakuointia ei ole aikaisemmin harjoiteltu Lapissa tässä laajuudessa ja kokemus oli monelle osallistujalle valaiseva. Harjoitus osoitti organisaatioille muun muassa kehitystarpeita.

– Lapin erityispiirteet kuten pitkät välimatkat, taajamien ulkopuolinen asutus ja resurssien kokonaismäärä korostuivat tässä harjoituksessa.Tarkoituksemme on saattaa havaintomme myös toimintaamme ohjaaville ministeriöille, Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja kommentoi avin tiedotteessa.

Viimeinen lappilaisten oma harjoitus

Harjoituksessa testattiin viranomaisten keskinäistä yhteistyötä ja kuntien sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Lapin avi kertoo, että viranomaisten välisiä vastuita ei ole evakuointien osalta määritelty tarpeeksi selkeästi valmiuslaissa eikä pelastuslaissa. Lisäksi palokunnilta puuttuu harvaanasutuilla alueilla lainsäätäjän edellyttämä kapasiteetti evakuointien toimeenpanemiseen.

Viranomaisten ja kuntien välisessä tiedonkulussa havaittiin hitautta. Yleensäkin yhteisen tilannekuvan ylläpito oli haastavaa, koska käytössä on eri järjestelmiä, joihin kaikilla ei ole pääsyä. Virve- ja satelliittipuhelinyhteydet saatiin toimimaan.

– Keskeinen havaintomme oli, että eri organisaatioiden valmiussuunnitelmat pitää sovittaa yhteen nykyistä paremmin, jotta yhteistoiminnan käynnistäminen sujuisi ongelmitta. Harjoituksessa tekemiemme havaintojen pohjalta voimme kehittää viranomaisten välistä yhteistyötä entistä saumattomammaksi, Lapin aluehallintoviraston pelastustoimesta ja varautumisesta vastaava johtaja Jari Aalto sanoo tiedotteessa.

Lappi17-valmiusharjoituksen järjesti Lapin aluehallintovirasto yhteistoiminnassa pelastusopiston kanssa. Harjoitus kesti tällä viikolla tiistaista torstaihin. Avi kertoo, että Lappi17-valmiusharjoitus jää Lapin aluehallintoviraston viimeiseksi, sillä maakuntauudistuksen yhteydessä alueelliseen varautumiseen liittyvät koordinaatiotehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle.