KHO pysyi Vaasan hallinto-oikeuden kannalla: Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitokselle lupa vesirakentamiseen

Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan mukaan voimalaitoksen yksityiskohtainen valmistelu on jo aloitettu.

Kemijoki
Kemijoen Tikkasenkari
Kemijoen Tikkasenkari jäisi Sierilän voimalaitoksen altaan alle.Reino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Korkein hallinto-oikeus KHO antoi maanantaina päätöksensä valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä. KHO piti voimassa Kemijoki Oy:n saaman luvan Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen Rovaniemelle.

KHO otti jo toisen kerran kantaa Sierilän voimalaitokseen. Vuonna 2013 se kumosi hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat tuli hankkia ennen vesitalousluvan ratkaisemista.

KHO palautti asian uudelleen hallinto-oikeuteen, jonka uudesta ratkaisusta tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen 25 valitusta. KHO hylkäsi pääosin sekä Kemijoki Oy:n että yksittäisten asianosaisten, luonnonsuojeluyhdistyksen, vesialueen osakaskuntien, kalastusalueen ja kalatalousviranomaisen valitukset.

Hyödyt ylittävät haitat

Korkein hallinto-oikeus arvioi avin ja hallinto-oikeuden tavoin, että voimalan luvalle ei ehdottomia esteitä. Asiassa on sovellettu vanhaa vesilakia, jonka mukaan luvan myöntäminen edellyttää, että hankkeen hyödyt ylittävät huomattavasti siitä aiheutuvat yleisiin ja yksityisiin etuihin kohdistuvat haitat.

Voimalasta aiheutuu haittaa kiinteistöille ja joen luontoarvoille. Vaakakupissa painoi kuitenkin laitoksen tuottama sähkö. Yksityisille maanomistajille on määrätty kiinteistökohtaisia korvauksia. Päätöksen mukaan voimala ei vaaranna Kemijoen kalataloutta EU-oikeudessa kielletyllä tavalla.

KHO muutti lupamääräystä yhdeltä osin. Lupapäätökseen lisättiin Kemijoki Oy:lle velvoite säännöstelyluvan tarkistamisen yhteydessä liittää hakemukseen selvitys Mukkaojan luonnonmukaisen ohitusuoman toimivuudesta sekä arvio, tarviiko Mukkaojan rakentamista koskevaa lupamääräystä tarkistaa.

Nyt on luvat olemassa

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo, että Sierilän voimalaitokseen tarvittavat luvat on nyt saatu. Voimalan yksityiskohtainen suunnittelu on jo käynnistetty ja vuoden lopussa suurelta osin valtio-omisteinen yhtiö aikoo esittää omistajilleen investointisuunnitelman.

Sierilän voimalaitoksen arvioidaan maksavan noin 150 miljoonaa euroa. Se on valmistuessaan viimeinen Kemijoen voimala, jota jokiyhtiö on suunnitellut pitkään.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus