Fladat ja kluuvit ovat kalojen lastenhuoneita

Pohjanmaan rannikolla selvitetään, miksi tietyt kutupaikat ovat erityisen hyviä kalojen lisääntymiselle. Samalla kartoitetaan matalien merenlahtien vaikutus lepakoihin.

kalat
luokkirysä fladaan
luokkirysä fladaanRiku Palo / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Metsähallitus yhteistyökumppaneineen kartoittaa lähivuosina kalojen kutupaikkoja Pohjanmaan rannikon matalissa merenlahdissa.

Projekti käynnistyi jo marraskuussa esitutkimuksilla, mutta kenttätyöt käynnistyivät maaliskuussa. Tutkimuksessa halutaan selvittää arvokkaimmat fladat (siirryt toiseen palveluun) eläimille ja kasveille. Fladat ovat vesialueita, jotka ovat syntyneen maankohoamisen seurauksena ja ovat yhteydessä mereen salmen kautta.

Tutkimuksen pääpaino on kaloissa, mutta hankkeessa selvitetään myös fladojen vaikutus lepakoihin.

– Selvitämme, kuinka tärkeitä fladat ovat lepakoille ja mietitään, mitä nämä lepakot syövät fladoilla, kertoo Metsähallituksen projektikoordinaattori Anette Bäck.

Hankkeessa selvitetään, muuttuvatko esimerkiksi lepakoiden lentoreitit fladojen hyönteismäärien mukaan. Myöhemmin kesällä tarkoituksena on perehtyä myös vedenalaiseen kasvillisuuteen.

Hankkeessa on jo kerätty tietoa kudulle nousevien kalojen määrästä ja lähiviikkoina selvitetään ahvenen ja hauen pienpoikasten esiintymisiä.

– Vaikka fladat ovat pieniä, voivat niiden kalamäärät olla hyvinkin suuret Merenkurkussa, Bäck kertoo.

Vesipyydys vietiin fladaan.
Vesipyydys vietiin fladaan.Miia Honka / Etelä Pohjanmaan ELY-keskus

Tutkimustuloksia myös Ruotsista

Hankkeen tietojen mukaan Pohjanmaan alueella Luodosta Kristiinankaupunkiin sijaitsee noin 3 000 fladaa. Paikkatietoanalyysien perusteella kartoitettavaksi näistä on valittu 30 kohdetta. Vastaavaa työtä tehdään myös Pohjanlahden toisella puolella Ruotsissa, jossa kohteita on 18.

– Olemme valinneet viisi kohdetta kummassakin maassa, joita tutkitaan tarkemmin, Bäck kertoo.

Tutkimuksesta saatavia tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää lisääntymisalueiden kunnostuksia suunniteltaessa. Aiempien tietojen perusteella fladat ja kluuvit ovat elintärkeitä kevätkutuisille kaloille ja muille lajeille, kuten hyönteisille, linnuille ja lepakoille.

– Tavoitteena on selvittää, miten voimme varmistaa, että lahdet säilyvät elinkelpoisina myös jatkossa, Bäck kertoo.

Kolmevuotista Kvarken Flada (siirryt toiseen palveluun)- hanketta toteuttaa Metsähallitus, Luke, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Länsstyrelsen Västerbotten.