Pori hyväksyi sopimuksen laittomasti maassa olevien majoituksesta

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, laittomasti Suomessa olevien henkilöiden majoituksen järjestää SPR Pelastusarmeijan tiloissa Veturitallien alueella.

Pori
Paperiton turvapaikanhakija istuu sängyllä.
Carolus Manninen / Yle

Porin kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä Punaisen Ristin kanssa neuvotellun sopimuksen laittomasti Suomessa oleskelevien henkilöiden majoittamisesta.

Hallitus on linjannut, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilla laittomasti maassa oleskelevilla henkilöillä on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Majoitus Veturitalleilla

Porin alueella elävät kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt majoitetaan jatkossa Punaisen Ristin järjestämään majoitukseen Veturitallien alueelle Pelastusarmeijan asuntolaan.

Hätämajoituksen hinnaksi tulee arvion mukaan kuukaudessa 26 623 euroa. Valtio korvaa kunnille koituvat kustannukset täysimääräisesti.

Hätämajoitusta tarvitsee uuden arvion mukaan kuukaudessa 5–20 henkilöä. Arvion mukaan yksittäisen henkilön majoittumisaika on pääsääntöisesti 1–7 yötä kerrallaan.

Välttämättömät tarpeet

Henkilökuntaa tiloihin palkataan kolme ihmistä: yksi toiminnasta vastaava henkilö ja kaksi ohjaajaa. Paikalla käy siistijä kerran viikossa muun muassa puhdistamassa suihku- ja wc-tilat.

Tähän saakka Punainen Risti on majoittanut paperittomia yhdessä Teljän seurakunnan kanssa Väinölän kirkossa.

Majoituksen tarkoituksena on taata paperittomille, laittomasti Suomessa oleville henkilöille välttämättömät perustarpeet. Tavoitteena on myös estää heidän joutumisensa ihmiskaupan uhreiksi tai muuten hyväksikäytetyiksi tai rikosten polulle.

Punainen Risti arvioi, että majoitustoiminta edistää yleistä turvallisuutta ja tukee myös paperittomia tekemään tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä.