Numeroista luovutaan yläkouluissakin, paitsi päättötodistuksissa – "Entistä tarkempaa palautetta osaamisesta"

Ensi syksynä yläkouluissakin siirrytään sanalliseen arviointiin. Muutoksen tavoitteena on, että jatkuva arviointi auttaisi oppimisessa.

Koulutus ja kasvatus
Kynä todistuksen päällä
Anu Pöntinen / Yle

Jyväskylän Norssin yläkoulussa tulevia opettajia on koulittu jo yli sata vuotta. Siellä, jos missä tiedetään, että koulun muuttumiseen tarvitaan kokonaisvaltaista muutosta.

– Jos arviointi pysyy vanhakantaisena, niin se vetää väkisinkin myös opetusta ja opiskelua takaisin vanhaan, tuttuun formuun, arvioinnin asiantuntija, englannin lehtori Pirjo Pollari sanoo.

Pollarin mielestä käsillä oleva arvoinnin muutos ei edes ole raju: jo aikaisemmat opetussuunnitelmat ovat painottaneet, että arvioinnin tehtävä on kehittää ja edesauttaa oppimista – ei vain todeta sitä.

– Nyt vain opetussuunnitelma sanoo sen entistä selkeämmin.

Tärkeintä on se, kuinka opettaja arvioinnin avulla auttaa oppilaita oppimaan entistä paremmin.

Lehtori Pirjo Pollari

Pollarin mukaan monissa tutkimuksissa on todettu, että arviointi on voima, joka vaikuttaa niin opetukseen kuin opiskeluun. Jos opetussuunnitelmaa halutaan todella uudistaa, sama täytyy tehdä arvioinnille.

Pollarin mielestä numeroarviointi ei edistä oppimista millään tavalla, koska esimerkiksi "kasin oppilaIlla voi olla hyvin erilaiset tiedot ja taidot".

– Nyt on ideana se, että he saavat entistä tarkempaa, analyyttisempaa palautetta osaamisestaan: mitkä asiat osataan jo hyvin ja mihin asioihin pitää vielä kiinnittää huomiota ja niin edelleen. Eli tärkeintä on se, kuinka opettaja arvioinnin avulla auttaa oppilaita oppimaan entistä paremmin.

Pollarin mukaan samalla autetaan oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä, mikä on keskeinen arvioinnin tavoite opetussuunnitelmassa.

Aikaisemmin se meni niin, että kutonen tuli taas. Se ei välttämättä motivoi, eikä auta oppimisessa.

Lehtori Pirjo Pollari

Pollarin mukaan kansainväliset kokemukset numeroista luopumisessa ovat hyviä, etenkin heikosti menestyvien oppilaiden kohdalla.

– Heidän oppimistaan helpottaa, kun he tietävät, mihin resursseja kannattaa suunnata – ja he saavat myös positiivista palautetta. Aikaisemmin se meni niin, että kutonen tuli taas. Se ei välttämättä motivoi, eikä auta oppimisessa.

Numeroarvostelusta ei silti voida kokonaan luopua, vaan sitä tarvitaan perusopetusluokan päättötodistuksessa eli käytännössä yhdeksännellä luokalla.

Siellä numerot perustuvat opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin ja niiden kriteereihin.

– Siten päättöarviointi on valtakunnallisesti vertailukelpoista, mutta sitä ennen arvioinnin painopiste siirtyy opintoja edistävään arviointiin. Päättöarvioinnin numero ei siten saa tulla yllätyksenä, Norssin yläkoulun rehtori Aapo Halonen sanoo.

Opetusneuvos Erja Vitikka Opetushallituksesta täsmentää, että numeroarviointia on käytettävä vuosiluokilla 8.-9. Vuosiluokilla 1.-7. arviointi voi olla sanallista tai numeroarviointia opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Muutos vaatii opettajilta kouluttautumista, Pirjo Pollarin mielestä myös menneisyyden painolasista eroon pääsyä. Hän kuvaakin muutosta katseen nostamiseksi eteenpäin.

Esimerkiksi Norssissa arviointia on pohdittu työpajoissa.

Päättöarviointi on valtakunnallisesti vertailukelpoista, mutta sitä ennen arvioinnin painopiste siirtyy opintoja edistävään arviointiin.

Rehtori Aapo Halonen

– Osa opettajista on toiminut uuden opetussuunitelman mukaan jo pitkään, vaikka he ovat antaneet myös numeroita. Osalla muutos vaatii omien näkemysten ja arviointikäytänteiden pohtimista, mahdollisesti myös kyseenalaistamista.

Opettajille se tuo myös vapautta arvioinnin keinoihin, koska jatkossa se ei nojaa vain kokeisiin.

Tämän lukuvuoden esimerkiksi Norssin alakoululaiset ovat opiskelleet jo uuden opetussuunnitelman mukaan, mutta yläkoululaiset vanhan. Syksystä lähtien myös yläkoululaiset alkavat siirtyä uuteen vuosiluokka kerrallaan.

Kaikki Norssin oppilaat eivät ole muutoksesta vielä innoissaan.

– Itse tykkään numeroarvioinnista, koska numeroiden kanssa on selkeätä. Olen tosi iloinen, ettei tämä koske vielä meitä, kahdeksasluokkalainen Suvi Heinänen sanoo.

Samuli Lahtinen on samaa mieltä, vaikkei muutoskaan pahalta tunnu.

– Kun on tottunut numerointiin, niiden avulla tietää enemmän itsestään.

Edit. 23.5.2017 klo 12:12 Lisätty täsmennys, jonka mukaan koulut ovat velvollisia käyttämään numeroarviointia 8.-9.-vuosiluokilla.