Museovirasto: Vaasan siilot säilytettävä

Museovirasto antoi lausuntonsa siiloista tänään. Siilojen purkaminen ja korvaaminen jopa 13-kerroksisella rakennuksella olisi Museoviraston mukaan huonoin vaihtoehto.

rakennettu ympäristö
Harmaat siilot kohoavat 45 metrin korkeuteen
Anna Wikman / Yle

Museovirasto (siirryt toiseen palveluun)puoltaa Vaasan siilojen säilyttämistä. Tänään annetamassaan lausunnossa Museovirasto perustelee säilyttämistä rakennetun ympäristön arvojen ja etenkin historiallisen kerroksisuuden sekä rakennustyyppien moninaisuuden näkökulmalla.

13 kerrosta on liian korkea

Vaasan siilot on suojeltu vuonna 2000. Vuonna 1999 niille myönnettiin rakennuslupa opiskelija-asunnoiksi, mutta asuntojen rakentaminen ei ole toteutunut. Uudessa asemakaavaehdotuksessa esitetään siilojen purkamista ja mahdollistetaan jopa 13-kerroksisen uudisrakennuksen rakentaminen niiden tilalle.

Museoviraston mukaan muutoskorjaus uuteen käyttötarkoitukseen antaisi mahdollisuuden siilojen maamerkkiluonteen korostamiselle positiivisessa merkityksessä. Siilojen ulkoasun tunnistettavien teollisuushistoriallisten piirteiden säilyttäminen ja rakenteita hyödyntävä uudiskäyttö ovat Museoviraston mukaan sovitettavissa yhteen.

Vaasan Höyrymyllyn vanhat betoniset siilot
Anna Wikman / Yle

Asemakaavaehdotuksessa esitettyä suunnitelmaa siilojen purkamisesta ja korvaamisesta ylikorkealla rakennuksella pidetään lausunnossa kulttuuriympäristön vaikutusten kannalta huonoimpana ratkaisuna sekä kyseenalaisena asemakaavoitukselle asetettujen sisältövaatimusten kannalta.

Museoviraston lausunnossa todetaan, että siilorakennuksen arvot kaupunkikuvassa ovat sidoksissa sen merkittävyyteen osana alueen teollisuushistoriaa. Jos siilot päädytään purkamaan, on uudisrakentamista tarkasteltava ensisijaisesti suhteessa jäljelle jäävään historialliseen ympäristöön. Museoviraston näkemyksen mukaan tällöin lähtökohtana on oltava maltillisempi sekä kaavarakenteen ja lähiympäristön mittakaavan huomioiva ratkaisu.

Lue myös: ELY-keskus toivoo Vaasan siilojen suojeluarvosta uutta tutkimusta