1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kemijoki

WWF pettyi Sierilä-päätökseen: "Voimalaitoksen rakentaminen olisi kuolinisku alueen uhanalaisille kalakannoille"

WWF:n mukaan patoaminen päättäisi harjuksen, siian ja taimenen luontaisen lisääntymisen jokialueella.

Kemijoki
Tornionjoen siika
Sierilän alueellakin esiintyvä vaellussiika on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi lajiksi. Kuvan siiat ovat Tornionjoelta.Minna Aula / Yle

Ympäristöjärjestö WWF on erittäin pettynyt korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen, jonka mukaan Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitoksen rakentamiselle ei ole ehdottomia esteitä.

– Voimalaitoksen rakentaminen olisi kuolinisku alueen virtavesiluonnolle ja uhanalaisille kalakannoille, suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo järjestön tiedotteessa.

Sierilän alueella esiintyvistä kalalajeista vaellussiika ja sisävesien taimen on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi lajeiksi.

Vesi nousisi patoamisen myötä tuntuvasti, jolloin voimalaitoksen yläpuoliset koskialueet katoaisivat. WWF:n mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että harjuksen, siian ja taimenen luontainen lisääntyminen päättyisi jokialueella.

Päätös on surullinen esimerkki siitä, miten heikko lainsuoja uhanalaisilla kaloilla Suomessa on.

Matti Ovaska

Lisäksi on hyvin todennäköistä, että myös sivujokien taimenkannat menetetään, sillä sivujokien taimenen lisääntymisen arvioidaan perustuvan pääuomasta kudulle nouseviin kaloihin.

Järjestön mukaan patoaminen tuhoaa virtavesikalojen luontaisen elinkierron, eikä vastaavia kunnostettavaksi kelpaavia elinalueita ole enää jäljellä Kemijoessa. Voimalaitosrakentamisen haittavaikutuksia ei voida kompensoida istutuksin tai elinympäristökunnostuksilla.

– Korkeimman hallinto-oikeiden päätös on surullinen esimerkki siitä, miten heikko lainsuoja uhanalaisilla kaloilla Suomessa on, Matti Ovaska toteaa.

Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisen voi estää enää Kemijoki Oy:n oma päätös pidättäytyä voimalaitoksen rakentamisesta.

– Kemijoki Oy:n johto ja hallitus ovat nyt paljon vartijoina, sillä voimalaitoksen rakentaminen on lopullinen ratkaisu alueen luonnolle. Heidän päätettävissään on, säästyvätkö Kemijoen viimeiset kosket ja virtapaikat myös tuleville sukupolville vai menetetäänkö nämäkin alueet lopullisesti, Ovaska sanoo.

Lue seuraavaksi