Tampereen pormestariohjelma lupaa: Ratikkaa jatketaan, Eteläpuistoa säilytetään ja Näsinkallion liittymän tarve selvitetään

Tiistaina julkistetun pormestariohjelman tärkein asia on työttömyysprosentin pienentäminen Tampereella.

Tampere
Lauri Lyly valtuuston ulkopuolella käytävässä
Antti Palomaa / Yle

Työllisyyden vahvistaminen on odotetusti Tampereen pormestariohjelman tärkein tavoite. SDP:n pormestariehdokas Lauri Lyly esitteli "Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere” -ohjelman tiistainatiistaina.

Muiksi päätavoitteiksi on nostettu kaupungin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kaupungintalouden saaminen tasapainoon. Niillä eväillä kasvavan kaupungin väestölle pystytään järjestämään hyvät palvelut.

Ohjelman mukaan Tampere haluaa olla Suomen toinen metropoli. Panostuksia on luvassa muun muassa koulutukseen, kulttuuriin ja kaupungin saavutettavuuteen. Kaupunki kasvaa täydentäen, ylöspäin ja uusille alueille. Teknologista kehitystä hyödynnetään aktiivisesti, isot investoinnit toteutetaan loppuun ja sisäilmaongelmat hoidetaan.

Uuden kunnan keskeisiä tehtäviä on ohjelman mukaan hyvinvoinnin edistäminen. Painopisteinä ovat ennaltaehkäisy, palvelujen sujuvuus ja yhdenvertaisuus.

Ilkka Sasi valtuustossa
Kokoomuksen, rkp:n ja kristillisten ryhmän pj. Ilkka Sasi sanoo, että ryhmä sitoutuu pormestariohjelmaanAntti Palomaa / Yle

Panostuksia työllisyyteen

Tampereen taloutta on pitkään haitannut muuta maata korkeampi työttömyys. Työttömyysaste on tällä hetkellä noin 15 prosenttia.

Pormestariohjelmassa tilanteeseen haetaan parannusta monilla keinoilla. Yritysten toimintaedellytysten parantamisen ohella listalla ovat muun muassa oppisopimuskoulutuksen lisääminen, kaupungin omat työllistävät rakennushankkeet, alueen työllisyyttä tukeva kaupungin hankintapolitiikkaa sekä työllisyydenhoidon kuntakokeilun avaamat uudet mahdollisuudet.

Ohjelman mukaan kaupunki panostaa uusiin tuki- ja aktivointitoimenpiteisiin 10 miljoonaa euroa vuosittain valtuustokauden ajan. Lisäksi jokaiselle nuorelle pyritään tarjoamaan ensimmäinen työpaikka yhteistyössä yritysten kanssa.

Kunnallisveroa tarkistetaan?

Työllisyystilanteen paraneminen vahvistaisi Lylyn mukaan myös kaupungin tulopohjaa. Pormestariohjelmassa todetaan kuitenkin, että kunnallisveron tarkistus vuodelle 2020 on mahdollista.

Menokuri on edelleen tiukka: linjausten mukaan kaupungin menot voivat kasvaa vain 1-2 prosenttia vuodessa.

Ohjelman mukaan tuottavat ja työllisyyttä edistävät investoinnit ovat etusijalla.

Anna-Kaisa Heinämäki valtuustossa
Vihreät eivät ole vielä sitoutuneet pormestariohjelmaan. Neuvottelut jatkuvat, sanoo Anna-Kaisa HeinämäkiAntti Palomaa / Yle

Eteläpuisto ja ratikka

Pormestariohjelmassa sitoudutaan meneillään olevien isojen investointien toteuttamiseen, kertoo Lauri Lyly.

– Raitiotien rakentamista jatketaan Hiedanrantaan tai Lentävänniemeen valtuuston hyväksymän toteutussuunnitelman pohjalta kustannus-hyötyarvioon nojaten.

Eteläpuiston kaavoitus oli Lylyn mukaan yksi eniten neuvotteluja vaatinut asiakokonaisuus.

– Lopputuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa Eteläpuiston ranta-alue irrotetaan vireillä olevasta asemakaavaprosessista. Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö.

Pormestariohjelman mukaan myös Näsinkallion eritasoliittymän tarve selvitetään.

Ennaltaehkäiseviä palveluja

Tamperelaisten hyvinvointia aiotaan edistää ennaltaehkäisevillä palveluilla sekä luomalla mahdollisuuksia harrastamiselle ja liikkumiselle.

Tampereen tavoitteena on olla teknologisen kehityksen mallikaupunki, painottaa Lyly.

– Digitalisaation avulla voidaan helpottaa arkea, lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta sekä synnyttää uutta liiketoimintaa.

Mikko Aaltonen valtuustossa
Vasemmiston Mikko Aaltonen sanoo, että ryhmä sitoutuu ohjelmaan, jos saa vaikutusvaltaisia luottamustehtäviä. Antti Palomaa / Yle

Kaikki ryhmät mukana

Pormestarineuvotteluja vetänyt Lauri Lyly kertoo, että neuvottelijat ovat yksimielisiä ohjelmasta. Kaikki valtuustoryhmät ovat olleet mukana ohjelman laadinnassa ja sitoutuvat sen sisältöihin. Lylyn mukaan ohjelma valmisteltiin noin kahdessa viikossa, hyvässä hengessä ja poikkeuksellisen yksituumaisesti.

– Laajapohjainen yhteisymmärrys tulevan valtuustokauden keskeisistä painotuksista on tärkeää, kun toteutamme ohjelman palvelulupauksia, valmistaudumme sote- ja maakuntauudistuksen hallittuun läpivientiin ja uuden kunnan rooliin ja tehtäviin.

Osa valtuustoryhmistä pohtii vielä kantaansa. Muun muassa Vihreät eivät ole vielä sitoutuneet pormestariohjelmaan. Neuvottelut jatkuvat, sanoo vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki. Myös Tampereen Vasemmisto neuvottelee varauksella pormestariohjelmasta. Ryhmää vetävä Mikko Aaltonen sanoo, että vasemmiston sitoutuvan ohjelmaan, jos se saa vaikutusvaltaisia luottamustehtäviä.

Pormestariohjelma menee valtuustoon todennäköisesti 9. kesäkuuta, kertoo Lauri Lyly. Tampereen pormestari ja apulaispormestarit valitaan uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa 12. kesäkuuta.